Bull Chief

Bull Chief


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Bull Chief föddes 1825 i Absaroke, eller Mountain Crow, stam som bodde i regionen som skulle bli Montana och Wyoming.* Den indiska ledaren blomstrade och utvecklades vid en tid då buffelkulturen som han föddes in i var på dess När han var en ung krigare var Bull Chief fast besluten att han inte behövde följa den vanliga vägen att fasta och få en vision för att nå framgång. Hans beslutsamhet och personliga styrka krävdes inte bara för jakt och strid, utan också för andliga sysslor. Genom självuppoffring och ansträngande fysiska prövningar sökte männen i hans kultur visioner för att uppnå riktning och dominans. Efter flera försök upplevde han äntligen sin vision och fick sin första "ära". Efter det räknade han ofta kupp, som skulle slå eller röra en fiendekrigare med en smal trollstav, och komma undan oskadad. Genom att särskilja sig i strid mot deras fiender erkände hans stam ofta Bull Chief som den modigaste krigare, och han så småningom blev chef för Absaroke -stammen.


*Från Yellowstones mynning till Black Hills, från toppen av Wind River-bergen, nordväst genom Yellowstone-parken till dagens Helena, Montana, därifrån till sammanflödet av floderna Mussellback och Missouri.


Titta på videon: A Talk with Sitting Bulls Great Great Grandson