Bradford, William - Historia

Bradford, William - Historia


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Bradford, William (1755-1795) William Bradford föddes den 14 september 1755 i Philadelphia, Pennsylvania. Efter examen från College of New Jersey (nu kallad Princeton) 1772 studerade han juridik med Edward Shippen. Som ung skrev han poesi, varav några publicerades i "Philadelphia Magazine". Mitt i sina juridiska studier kämpade Bradford i revolutionskriget. Han tjänstgjorde som en major i brigaden till general Roberdeau, och hade senare kommandot över ett kompani i överste Hamptons regemente av reguljära trupper. Efter detta utsågs han till biträdande generaldirektör med rang som överstelöjtnant och tjänstgjorde i två år innan hans hede krävde att han avgick. Han återvände till sina studier och blev antagen till baren 1779. År 1780 utnämndes han till justitieminister i Pennsylvania. Fyra år senare gifte han sig. En domare vid statens högsta domstol 1791, tjänstgjorde han fram till 1792, då president Washington utsåg honom till USA: s allmänna åklagare. År 1793 publicerade Bradford en uppsats med titeln "En förfrågan om hur långt dödsstraff är nödvändigt i Pennsylvania." Denna uppsats, utarbetad på begäran av guvernör Mifflin, hjälpte till att påverka reformen av den statliga strafflagen, vilket i sin tur påverkade andra staters lagar. Bradford innehade kontoret som amerikansk åklagare till sin död den 23 augusti 1795.


Titta på videon: William Bradford Español