Anacostia AO -94 - Historia

Anacostia AO -94 - Historia


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Anacostia

II

(AO-94: dp. 22.380; 1. 523'6 "; b. 68 '; dr. 30'l0"; s. 15,1 k .;
cpl. 255; a 1 5 "; cl. Escambia; T. T2-SE-A2)

Mission Alamo fastställdes enligt ett Maritime Commission -kontrakt (MC -skrov 1829) den 16 juli 1944 i Sausalito, Kalifornien, av Marinship Corp .; döptes om till Anacostia (AO-94) den 24 juli 1944; sjösattes den 24 september 1944; s sponsrad av Mrs Henry F. Bruns, hustrun till kontreadmiral Tuns; och förvärvades av marinen och placerades i kommission den 25 februari 1945, kom kommendörr. Thomas H. Hoffmann i kommando.

Efter en sista inredningsperiod lämnade oljebäraren San Francisco Bay den 23 mars 1945 och fortsatte till San Die go, Kalifornien, där hon genomgick tre veckors intensiv shakedown -utbildning. Anacostia de skilde västkusten den 27 april och satte kurs mot Hawaii. Hon nådde Pearl Harbor den 3 maj och anmälde sig till tjänst till skvadron 8, servicestyrka, Pacific Fleet. Två dagar senare lämnade fartyget Hawaii -vatten och seglade till Caroline Islands.

När hon anlände till Ulithi den 16 maj gick Anacostia med i Task Group (TG) 50.8 och fortsatte med den gruppen till Okinawa. I början av juni anlände oljebäraren till ett avsett tankningsområde utanför Okinawa och fyllde på olika fartygs bunkrar. Efter att ha fullgjort denna uppgift seglade hon till Saipan för att ta på sig en last bensin som skulle fördelas mellan styrkorna där vid Okinawa. Under augusti och september gjorde Anacostia ytterligare två rundturer mellan Ulithi och Okinawa, tog upp bränsle vid den tidigare hamnen och släppte ut det vid den senare.

Vid den japanska kapitulationen den 15 augusti var Anacostia i hamn i Ulithi. Hon flyttade till Okinawa sex dagar senare och stannade där till och med 25 oktober. Oljaren seglade sedan till de japanska hemöarna och rörde vid Kanoya den 30: e. Hon besökte också den japanska hamnen i Kagoshima Kyushu. Vid varje punkt fungerade hon som stationstankfartyg vid arméns flygbaser.

Anacostia kom igång för Filippinerna tidigt i december och kom till Manila strax därefter. Hon opererade i filippinska vatten i ungefär två månader innan hon påbörjade en annan resa till Okinawa den 2 februari 1946. Från den ön seglade hon till Pearl Harbor och nådde Hawaiian vatten den 7 mars. Dagen efter vägde hon ankare och formade en bana för golfkusten via Panamakanalen. Hon passerade kanalen sent i mars och anlände till New Orleans, La., Den 29 mars.

Anacostia flyttade till Mobile, Ala., Den 30: e och började inaktiveringsförberedelser där. Hon togs bort från Mobile den 16 april 1946 och överfördes av Sjöfartskommissionen samma dag. Hennes namn slogs från marinlistan den 8 maj 1946.

fartyget förvärvades den 28 februari 1948 av United States Naval Transport Service. Under de kommande två åren opererade Anacostia längs USA: s östkust; gjorde många resor genom Suezkanalen till Ras Tanura, Saudiarabien och Bahrain för att ta på sig petroleum; besökt hamnar i England och norra Tyskland; genomförde flera resor till Aruba för att fylla på med petroleum; och betalade samtal till japanska hamnar i Yokohama, Yokosuka och Sasebo.

Hon tilldelades Military Sea Transportation Service (MSTS) den 18 juli 1950 och rapporterade till Tankers Co. Inc., för drift enligt ett MSTS-kontrakt, omdesignades T-AO-94 och kördes som ett fartyg som inte är bemannat av en civilpersonal.

Under de kommande sju åren fortsatte Anacostia sin tjänst som oljebärare. Hon gjorde ofta resor till hamnar längs Texas Gulf Coast samt till Persiska viken hamnarna Ras Tanura, Saudiarabien och Bahrain för att ta på petroleum. Hennes laster levererades sedan till anläggningar vid hamnar i Japan, England, Nederländerna och Tyskland. Oljaren förblev aktiv till december 1957, då hon rapporterade till Norfolk, Va. Hon överlämnades sedan till sjöfartsverket och lade upp med National Defense Reserve Fleet i James River. Hennes namn slogs från marinlistan den 17 december 1957.

Anacostia fick en stridsstjärna för sin andra världskrigstjänst.


Historia

Anacostia Community Museum grundades som Anacostia Neighborhood Museum och öppnade 1967, och ansågs av S. Dillon Ripley, dåvarande sekreteraren för Smithsonian Institution, som en uppsökande insats av Smithsonian till det lokala afroamerikanska samhället. John Kinard, en lokalsamhällsaktivist och minister, utsågs till grundande chef och använde sina färdigheter i samhällsengagemang, organisering och uppsökande för att forma museets praktik och inriktning. Efter invigningsutställningen, som var en eklektisk blandning av konst och artefakter från andra Smithsonian -museer, uttryckte lokalbefolkningen och museets rådgivande styrelseledamöter en önskan om att ha ett museum som var relevant för deras erfarenheter och historia. Därför utvecklades en skiffer med utställningar och offentliga program med fokus på afroamerikansk historia, samhällsfrågor, lokal historia och konst. Förändringen exemplifierades av sådana utställningsprojekt som Frederick Douglass Years, Lorton Reformatory: Beyond Time, The Rat: Man's Invited Affliction, The Anacostia Story, och Barnett-Aden-samlingen. Utbildningsprogrammering fokuserade på att föra ett brett utbud av konst- och kulturupplevelser till lokala skolbarn och vuxna publik. Museet hade en stark koppling med lokala skollärare för att engagera sig med museet i programutveckling. Dessutom inrättade museet ett praktiskt barnrum och sammankallade ett ungdomsråd. Detta arbete etablerade museet som en modell för gemenskapsmuseer och en huvudkraft i den afroamerikanska museirörelsen.

Från och med 1980 -talet vände utställningsprogrammet till bredare nationella teman i afroamerikansk historia och kultur med fokus på att bevara den historien. I spetsen av regissören John Kinard fungerade detta arbete också som en plattform för hans stora insatser för att förespråka den framväxande afroamerikanska museirörelsen. Utställningsprojekt ingår Renaissance: Black Arts of the Twenties, Real McCoy: African American Invention and Innovation, och Climbing Jacobs Ladder: The Rise of Black Churches in Eastern American Cities, 1740–1877. Museet inrättade ett pågående program med fokus på kyrkans arkiv, tillsammans med en utbildningsprogramserie om bevarande av familjehistoria. Dessa insatser inkluderade ett samlingsdagsevenemang som tog med hundratals lokala medborgare och deras familjes arv, konstverk och vintage samlarföremål tillsammans med bevarande- och innehållsspecialister.

Utställningen Tala till mitt hjärta: Trossamfund och nutida afroamerikanska liv var den första av en serie utställningar som presenterades av museet i Smithsonian gallerier på National Mall. Denna ansträngning följdes av en rad vandringsutställningar med afroamerikanska konstnärer och skapare. Offentliga program innehöll nationella figurer, som André Leon Talley och Camille Cosby, och stora evenemang inklusive en Carnival Masquerade Ball och Capital Children's Carnival. Museets namn reviderades till Anacostia Museum och Center for African American History and Culture för att inkludera dessa insatser.

1994 utvecklade museet dokumentations- och utställningsprojektet med titeln Svart mosaik: gemenskap, ras och etnicitet bland svarta invandrare i Washington. Denna banbrytande utställning, som firar sitt 20 -årsjubileum 2014, avslöjade förändringen av samhällen i Washington, DC, påverkad av ny invandring till staden. Från detta projekt växte pedagogisk programmering till att tjäna en bredare publik och främjade unik musikprogrammering som Africa Fête, Musica Latina och utställnings- och programprojektet Utöver Reggae Beat.

År 1999 formaliserade museet sitt engagemang för lokala skolbarn genom att etablera Museum Academy, ett program som fortsätter att erbjuda efterskole- och sommarprogrammering, med hjälp av en museibaserad läroplan, för 40 barn i Washingtons avdelning 7 och avdelning 8 i Washington.

Återanslutning till tidigt arbete med fokus på samhällsfrågor och lokal historia, de senaste projekten har inkluderat dokumentation, utställningar och offentliga program fokuserade på gemenskapskonst och kreativitet, effekterna av skolband i District of Columbia utvecklingen av Washington, DC -kvarter öster om Anacostia River och ett flerårigt initiativ som dokumenterar medborgarinsatser för att återta urbana vattenvägar, särskilt floden Anacostia. De flesta av dessa projekt inkluderar omfattande samhällsengagemang, fotografisk dokumentation, insamlingsinsatser och omfattande muntlig historiedokumentation. Mycket av detta arbete hör till museets initiativ för gemenskapsdokumentation. År 2006 ändrades museets namn till Anacostia Community Museum, vilket återspeglar ett förnyat engagemang för att undersöka frågor som påverkar samtida stadssamhällen.

Under hela sin historiska historia på över 50 år har museet förblivit relevant och utvecklat dokumentationsprojekt, utställningar och program som talar till samhällets oro, frågor och triumfer och som berättar vanliga människors extraordinära historier.


Så, var började vi?

Denna Texas Historical Marker indikerar ett officiellt register över när den första Church of Christ -församlingen i Hill County grundades. Det är på grund av vad som nu är Baptistkyrkan Prairie Valley och kyrkogården tvärs över gatan från den.

Allt började när…

Den första Kristi kyrka i Hill County -området i Texas grundades 1857 av en samling nybyggare i området runt Prairie Valley. Tidiga register är glesa, men de första registrerade medlemmarna i kyrkan var W.J.Rape och hans fru, som flyttade till området runt Whitney 1898. Will Nuckols och hans familj skulle flytta in i området kort därefter. Kyrkan träffades i en skolrumsbyggnad med ett rum och de tidiga dokumenten indikerar att Mr Rape ledde de första gudstjänsterna och sångledningen. Det anges också att en lokal lärare vid namn P.J. Sherman var kyrkans första sekreterare och lärare i bibelklassen.

Detta fotografi, taget före 1968, är en av få fotografier som återstår av byggnaden som fanns på tomten före den som står idag. Denna byggnad skulle demonteras och tas ut ur staden på släpvagnar till ett fält utanför staden.

År 1903 köpte kyrkan byggnaden och egendomen till den presbyterianska kyrkan i staden Whitney och flyttade kyrkan dit, där den finns kvar till denna dag. Byggnaden i Prairie Valley såldes till Missionary Baptist Church och den fysiska platsen har nu blivit Prairie Valley Baptist Church. Berättelsen om hur detta drag blev till är en fascinerande läsning.

Och undersökning av domstolshandlingar och handlingar som lämnades in från 1879 till 1910 tyder på att fastigheten var under någon form av panträtt på grund av en stämning som väcktes av Texas Central Railway Company. Ett hus byggdes på marken, och en panträtt för material togs ut 1880 och saken dömdes för 279 dollar. Tomten såldes till kyrkan för att tillfredsställa panträtten. Huset på fastigheten skulle så småningom rivas och ersättas av en mycket större struktur runt 1912. Vid tidpunkten för ansökan 1910 var de äldsta listade Sherman, Nuckols och en tredje man vid namn W.J. Roper.

Det första bidraget som togs i den nya kyrkan i staden Whitney var tjugo dollar. Kyrkan hade inte råd att köpa nattvardsbröd vid den tiden och kyrkans damer lärde sig att baka eget. År 1918 flyttade Tom Weeks och hans familj till området och fyra år senare lydde Mr Weeks evangeliet och döptes och blev så småningom sångledare och bibellärare 1927.

Margaret Curbos bröllop med Bert Brunett 1968. Detta var en av de sista ceremonierna som utfördes i den gamla "Towash Building".

Enligt en handling som ingavs vid Hill County Courthouse 1946 såldes en del av den nuvarande fastigheten till kyrkan av Harris -familjen, varav undertecknarna till försäljningen av fastigheten var P.J. Sherman och Tom Weeks. Den mer intressanta delen av detta köp tycks tyda på att vittnet till dådet som undertecknades var Löjtnant Charles Loeb, USNR, chefen för USS Anacostia (AO-94), en oljebärare för påfyllning av US Navy medan fartyget var till sjöss, ungefär två veckor efter kapitulationen av japanska styrkor!

Den nuvarande byggnaden efter färdigställandet. Fotot är troligtvis taget 1971.

1969 togs den gamla byggnaden bort från fastigheten och fördes till en plats utanför staden där den stannade i åratal. En ny byggnad planerades och bygget började 1969 och arbetet slutfördes 1970. En av de mest moderna och avancerade byggnaderna i staden vid den tiden, församlingen träffades i grundskolans cafeteria medan arbetet pågick. Den grundskolan är nu platsen för den nuvarande Whitney ISD Intermediate School.

Detta fotografi, taget 2002, är av Joe och Clona Blakeney. Joe var predikstolen minister från 1968-1984.

Joe Blakeney skulle fungera som den första ministern vid den nya byggnaden och skulle fortsätta sin tjänst där fram till 1984.

Strax före byggandet av byggnaden som nu används idag anställde kyrkan Joe Blakeney som predikstolsminister 1968. Joe och hans fru Clona flyttade hit från Texas Panhandle och han började sin tjänst här. Strax efter ankomsten öppnade kyrkan Iron Springs Christian Camp vid floden Brazos. Kyrkan finansierade lägrets verksamhet helt under många år, och 1984 blev Joe heltidsdirektör för Iron Springs. Lägrets dörrar stängdes 1995, men innan det gjorde det, tjänade det behoven hos tusentals unga kristna från hela Texas. År 1984 anställde kyrkan Charles Horn som predikstolen, som stannade till 1992.

Martin -familjen, tidigt i Bruces tjänst i Whitney. L till R är: Christina Martin, Bruce Martin, David Martin, Bruce hustru Debbie Martin, dåvarande äldre Bob Dollar som håller Emma Martin, Vannessa Martin och Bob Dollars fru, Merle.

År 1992 anställde kyrkan en ung minister vid namn Bruce Martin från Galveston -området. Bruce tjänst fortsätter fortfarande starkt idag när han fortsätter att tjäna Herren som predikstolen här i Whitney. Strax efter hans ankomst började kyrkan den mångåriga klädförmån som fortfarande finns idag. Under den tiden påbörjades också utlandsuppdrag till Honduras, Indien och Thailand. Det tidigare biblioteket bredvid byggnaden köptes av kyrkan. Kyrkan började också hjälpa Monterrey School of Preaching under 90 -talet.

En stor ombyggnad och ombyggnad av det inre av helgedomen påbörjades 2018 och slutfördes inom ett år. Nya bänkar, matta och paneler installerades, vilket uppdaterade byggnadens funktionalitet. Ett bibliotek lades också till vid den tiden.

Kyrkan fortsätter att göra nya spår i sin tjänst här vid detta samhälle vid sjön och lever upp till sin historia som en levande, fungerande församling i Guds rike.


Visa din Microsoft Store -beställningshistorik

Logga in på sidan Beställningshistorik på instrumentpanelen för ditt Microsoft -konto om du vill granska köp som du har gjort med ditt Microsoft -konto, spåra beställningar och visa fakturor. Du kan se information om köp som appar, spel och prenumerationer som Microsoft 365 och Xbox Live. Se till att du loggar in med det konto du använde för köpet.

För att se tidigare beställningar och tidigare köp, använd Show och Beställt inom filter.

Om du vill skriva ut en order eller dess skattefaktura väljer du Orderdetaljer & gt Skriva ut / Skatte faktura.

Om du har en fråga om dina beställningar väljer du Beställ hjälp.

Behöver du mer hjälp? Här är några saker du kan prova om något inte stämmer:

Se till att du är inloggad med det Microsoft -konto som du använde för att göra köpet. Om du har mer än ett Microsoft -konto loggar du in på var och ett för att kontrollera din beställningshistorik.

Om du vill ändra hur du betalar för en prenumeration, byta faktureringsfrekvens eller avbryta väljer du Tjänster & amp -prenumerationer. Mer information finns i Ändra hur du betalar för en Microsoft -prenumeration.

För att ta reda på varför du inte kan ladda ner ett spel, en app eller annan programvara, se Åtgärda problem med appar från Microsoft Store.

Om du vill veta hur du visar dina beställningar på din Xbox One -konsol, kolla din Xbox -köphistorik.


Historia

I tusentals år innan europeiska upptäcktsresande och nybyggare seglade upp på Anacostia, jagade och odlade indianer längs dess stränder och åt sig av den mängd fisk och skaldjur de hittade i floden. 1608, när kapten John Smith seglade upp på Potomac och in i Anacostia, förundrades han över dess djup och tydlighet. Stammen som han hittade bor vid flodens mynning var handlare och namnet han spelade in för dem var "Nacotchtank", som verkar härledas från det infödda ordet för "en handelsstad". Under åren har det namnet utvecklats till "Nacostine" och senare "Anacostine", vilket så småningom gav oss de namn som vi använder idag - "Anacostan" för stammen och "Anacostia", för floden.

Livet blev svårt för Anacostans på 1600 -talet, deras läge var ett val för handel, men de var också den första stammen som attackerades av andra infödda stammar från norr. Nybyggarna förde med sig nya sjukdomar som drabbade infödingar i hela Chesapeake och konflikter som också kostade dem liv. På 1660-talet fick hårda tider Anacostan-chefen att lämna sitt stamhem, som låg där Joint Anacostia-Bolling Base nu sitter. Det landet och mycket av strandlinjen uppåt vid Anacostia röjdes för jordbruk av nybyggarna. (För mer information om lokal inhemsk historia, besök DC Native History Project).

På 1700 -talet fungerade Bladensburgs hamn som ett viktigt centrum för kolonial sjöfart. Eftersom floden var 40 fot djup kunde den rymma havsgående fartyg. 1800 -talets stora industriella verksamhet, inklusive skeppsbyggnad vid Washington Navy Yard och kolförgasning ytterligare uppåt, stödde en levande ekonomi, men bidrog också till förstörelsen av våtmarker och den förorening som vi fortfarande kämpar med idag.

Utvecklingen längs floden ledde till förstörelsen av skogar, ängar och våtmarker som ger en hälsosam vattendelare. När avrinning och sediment täppte till floden och minskade dess djup, och när befolkningen som bodde nära floden ökade, blev översvämningar ett allvarligt problem. I det vi nu känner igen som ett kontraproduktivt tillvägagångssätt, byggde armékåren för ingenjörer en serie vallar avsedda att kontrollera översvämningar, vilket ytterligare försämrade Anacostias naturliga system.


Historia & kultur

Många evenemang har gjort Anacostia Park till den plats den är idag. Visste du att när du går på denna mark går du där indianer jagade? Tidiga europeiska upptäcktsresande undrade? Och var erhölls medborgerliga rättigheter? Lär dig individuella berättelser genom att klicka på ikonerna nedan eller rulla ner för att se hela tidslinjen för Anacostia Park.

1000-1600: The Nacotchtanks

1608: European Discovery

1790: Planering för National Capitol

1812: Kriget 1812

1861: Inbördeskrigets befästningar

1932: Bonusarmén

1900 -talet: Utveckling av Anacostia Park

1000-1600: The Nacotchtanks

Långt före ankomsten av de första europeiska upptäcktsresande utvecklades en levande amerikansk indisk kultur kring överflödet av fisk, vilt och andra naturresurser i Anacostia River -området i minst 10 000 år. På 1600 -talet var Nacotchtank -indianerna de främsta invånarna längs Anacostias östra strand. Framgångsrika bönder, samlare, jägare och handlare, Nacotchtanksna bodde i närheten av det som nu är Bolling Air Force Base.

1608: European Discovery

Engelskmannen John Smith utforskade Anacostia, eller Eastern Branch of the Potomac, 1608. Smiths ankomst inbådade både den snabba bosättningen av landet öster om Anacostia -floden av engelska markägare och den snabba nedgången av Nacotchtanks. Arvet från de första mänskliga invånarna i området lever fram till i dag genom namnet "Anacostia" som är en latinisering av det algonkiska namnet & quotNacotchtank. & Quot

1790: Planering för huvudstaden

År 1790 valde president George Washington området 10 kvadratkilometer runt sammanflödet av floderna Potomac och Anacostia som säte för den nya federala regeringen. Sajten tilltalade honom eftersom Georgetown i Maryland och Alexandria i Virginia, båda etablerade på 1750 -talet, redan var blomstrande hamnstäder längs Potomacfloden. Anacostia-floden erbjöd potential för djuphavshamnar och var redo för betydande hamnutveckling.

Washington gav fransmannen Pierre L’Enfant i uppdrag att ta fram planer för den nya huvudstaden. L'Enfants koncept för staden baserades på klassiska europeiska planer, som möjliggjorde att offentliga byggnader skulle placeras på framträdande geografiska särdrag, stora boulevarder som strålade utåt och förbundna offentliga byggnader och parker och stora offentliga utrymmen som fungerade som lämpliga miljöer för allmän byggnad. Den ambitiösa arkitekturen och landskapsdesignen innehöll också en detaljerad gatuplan som sträckte sig från Potomacfloden till dess östra gren, som Anacostia -floden då kallades. Längs den östra grenen tänktes hamnar, marknader och industriområden.

1812: krig 1812

1861: Inbördeskrigets befästningar

När strider utbröt mellan unions- och konfedererade styrkor i april 1861 var huvudstaden sårbar för attacker från sydstatistiska sympatisörer i Maryland och från andra punkter. En ring av forter utvecklades runt om i huvudstaden och inkluderade ett omfattande system av jordfästningar som sträckte sig in i det som idag är District of Columbia, Virginia och Maryland. Forten som inrättades för att skydda de östliga inflygningarna till staden, Fort Greble (nuvarande Anacostia), Fort Carroll och Fort Mahan (som ligger strax norr om Benning Road), var tre av de större rudimentära jordposterna som ligger öster om floden Anacostia.

1932: Bonusarmén

På grund av effekterna av den stora depressionen marscherade en stor grupp veteraner från första världskriget till Washington, DC, våren 1932 för att kräva omedelbar utbetalning av en krigstidsbonus. Nästan 11 000 marschanter etablerade ett läger vid Anacostia Flats (dagens Anacostia Park), där de skapade shanties av kartonger och rester av trä.

Efter att kongressen vägrade att uppfylla bonusmarscharnas krav beordrade president Herbert Hoover general Douglas MacArthur att ta bort dem med våld. Polis och militär personal, inklusive en tankenhet under ledning av major Dwight D. Eisenhower, attackerade marscherna den 28 juli 1932 och slog ner och satte eld på deras skydd. De som inte skadades i striden drev tillbaka till sina hem utan den eftertraktade bonusen. Läs mer om Bonus Expeditionary Forces March i Washington.

1900 -talet: Utveckling av Anacostia Park

Utnämningen av McMillan -kommissionen av den amerikanska kongressen 1901 satte scenen för utvecklingen av Anacostia Park. Bland sina rekommendationer uppmanade kommissionen att "lägenheterna" i Anacostia skulle följa modellen i östra och västra Potomac -parkerna - att träskarna skulle "återvinnas" och att de nya markerna skulle användas som trädgårdar och rekreationsutrymmen för allmänt bruk.

Återvinningen av den siltade floden Anacostia och dess omvandling till en offentlig park var en ambitiös plan som skulle ta flera decennier att slutföra. Anacostia River and Flats Act 1914 uppmanade till att "fortsätta återvinningen och utvecklingen av Anacostia River" och tidvatten slätter.

För att utföra denna uppgift konstruerade US Army Corps of Engineers en sjövägg vid Anacostias strand, muddrade flodbotten och använde sedimentet för att fylla i våtmarkerna bakom väggen. Parkbyggande och landskapsarbete fortsatte under 1920- och 1930 -talen och överlevde en rad kostnadsöverskridanden, arbetsavbrott och motgångar. Denna "reklamation" förstörde ett naturligt våtmarkssystem. Vid den tiden förstod man dock inte värdet av våtmarker och de betraktades allmänt som & quotmalaria -träsk. "

År 1933 överlämnades lednings- och tillsynsansvar för Anacostia Park till National Park Service.


Anacostia AO -94 - Historia

Fort McHenry, i Baltimore, Maryland, är ett stjärnformat fort som är mest känt för sin roll i kriget 1812 när det framgångsrikt försvarade Baltimore hamn från en attack från den brittiska flottan i Chesapeake Bay. Det var under detta bombardemang av fortet som Francis Scott Key inspirerades att skriva "The Star-Spangled Banner", dikten som så småningom skulle förvandlas till USA: s nationalsång som inspirerad av överste Caleb Cariton vid Fort Meade South Dakota . låten var inställd på melodin av en brittisk sång "To Anacreon in Heaven". Se orden längst ner på denna sida.

Rappahannock River är en flod i östra Virginia, cirka 184 mi lång. Den passerar hela norra delen av staten, från Blue Ridge Mountains i väster över Piemonte till Chesapeake Bay söder om Potomac. Namnet på floden kommer från ett Algonquian -språkord lappihanne (noteras också som toppehannock), som betyder "flod av snabbt, stigande vatten" eller "där tidvattnet ebbar och flödar." Detta namn togs från namnet som gavs av den lokala inhemska befolkningen Rappahannock -stammen

Rapidan River är den största bifloden till Rappahannock River i norra centrala Virginia.

På stranden, svagt sett genom dimmans dimma,
Där fiendens högmodiga värd i fruktansvärd tystnad vilar,
Vad är det som vinden, om det höga brant,
När det passande blåser, döljer hälften, hälften avslöjar?
Nu fångar den glimten från morgonens första stråle,
I full ära reflekteras nu lyser i strömmen:
'Det här är den stjärnspannade bannern! Åh länge får det vinka
O'er landet för de fria och de modiges hem!

Och var är det bandet som så oerhört svor
Att krigets förödelse och slagets förvirring,
Ett hem och ett land bör inte lämna oss längre!
Deras blod har tvättat ut deras förfärliga fotstegs förorening.
Ingen fristad kunde rädda hyresgästen och slaven
Från flygräcken eller gravens dysterhet:
Och den stjärnspannade fanan i triumf vågar
O'er landet för de fria och de modiges hem!

o! så är det alltid, när frimän ska stå
Mellan deras älskade hem och krigets ödemark!
Välsigna med seger och fred, må det tunga och räddade landet
Beröm kraften som har gjort och bevarat oss till en nation.
Sedan erövra måste vi, när vår sak är rättvis,
Och det här är vår uppgift: 'Till Gud är vårt förtroende.'
Och den stjärnspannade fanan i triumf ska vifta
O'er landet för de fria och de modiges hem!


Tilldelad Naval Transport Service [redigera | redigera källa]

Fartyget förvärvades den 28 februari 1948 av United States Naval Transport Service. Under de kommande två åren genomförde Anacostia längs USA: s östkust många resor genom Suezkanalen till Ras Tanura, Saudiarabien och Bahrain för att ta sig an petroleumbesökta hamnar i England och norra Tyskland genomförde flera resor till Aruba till ladda upp med petroleum och betalade samtal till japanska hamnar i Yokohama, Yokosuka och Sasebo.


En kort historia om Anacostia, dess namn, ursprung och framsteg

Anacostia visas på den äldsta kartan över kapten John Smith, publicerad 1612 är det där som heter "Nacotchtank", berättar kapten Smith i hans "General Historic of Virginia" att han och hans tolv följeslagare i deras utforskningar runt Chesapeake Bay och dess bifloder, mottogs väl av Nacotchtank, som var de nordligaste av de Algonquin indiska stammar som var omgivna av Iroquois och som var kända som Powhatan indianerna.

Vid kapten Smiths tid var Nacotchtank på krigsvägen med "Patawomeke" på nuvarande Potomac Creek, Stafford County, Virginia.

Omkring år 1621 skickades tigern med 26 män från Jamestown, Va., För att handla majs med indianerna nära navigationschefen på Potomacfloden. De attackerades av Nacotchtank och alla dödades antingen eller togs till fångar, bland den senare var en ung man, Henry Fleet. Kvar i fångenskap cirka fem år. Fleet lärde sig språket som talades av alla Powhatan -indianerna och som han använde till stor fördel efter att ha lösts ut, medan han handlade för skinn. Han gjorde två resor under ett år uppför Potomacfloden till Nacotchtank.

En av dessa resor, gjorda 1632, har han beskrivit i en '' Brief Journal of a voyage '', originalet av beskrivningen finns i Lambeth Palace Library i London. Den publicerades, delvis felaktigt, två gånger av E. D. Neil i '' Founders of Maryland and Colonization of America '' och sedan av J. Thomas Scharf i hans "History of Maryland".

En passage i den tidskriften är intressant för oss, eftersom den hänvisar till den nuvarande platsen för Anacostia. I stället för Nacotchtank använder Fleet formen Nacostine men i de tidigaste rapporterna från församlingens och rådets sessioner i St Mary's, även i de rapporter som skickades till Rom av jesuitfäderna som följde med Leonard Calvert, och särskilt av Andrew White, formen med prefixet "A" används: Anacostines. (Anacostans). Etymologiskt är denna form kanske den mer korrekta, även om indianerna själva kan ha använt formen utan prefixet "A" eftersom de ofta eliminerade prefix och suffix av ord.

Anaquash (e) tan (i) k som betyder en stad med handlare.

Denna förklaring är mycket betydelsefull för nuvarande Anacostia och dess omgivningar: byarna i Nacostine (som sträcker sig från Bennings på floden Anacostia, därifrån längs Potomac -floden nedanför Congress Heights till Shepherd's Landing och till Broad Creek Md., Mittemot Alexandria, Virginia ), var före ankomsten av de vita, livliga handelsposterna, som besöktes av Iroquois från nuvarande delstaten New York.

Redan efter grundandet av kolonin Maryland nämner Leonard Calvert i ett brev till en engelsk köpman i London tre platser i provinsen som är bäst lämpade för handelsposter med indianerna. En av de tre är Anacostan, på grund av besöket där i Massameke, ett samlingsnamn för "Fem nationer".

Strax efter året drevs delar av indianstammarna som bodde söder om floden Anacostia över den. Vid denna tid bosatte Anacostans den nuvarande Anacostine Island som visas på kartan över Augustine Herman, Maryland (1670) som Anacostine Isle.

Av det föregående kommer det att framgå att för många år sedan innan staden Washington ens övervägdes eller dess plats var känd av det vita folket, var en liten indisk by på den östra grenen av Potomac -floden, kallad Nachatank då en av de viktigaste av flera små bosättningar om mynningen av Piscataway -floden.

Som en bra handelspost blev Nachatank, som namngavs av indianernas stam, bosatte sig där, för att hedra sin Chief Nachatank, blev välkänd av många av de tidigare europeiska handelsfartygen och det stora överflödet av vilt, det milda klimatet och det geniala infödda som hittades där, gjorde denna lilla hamn till en favoritbytesplats.

Father White, who accompanied Lord Baltimore on a visit describes the Nachatank Indians as a liberal and ingenuous disposition, with an acuteness of sight, smell and taste especially as to taste, possessing a great fondness for an article of food called pone and hominy.

These Indians were descendants of the great Powhatan tribes, who had crossed from the Northern part of Virginia to the Maryland side of the Potomac River.

Reports of this ideal spot on the Eastern Branch of the Potomac, with its mild climate, its wonderful forests, its wild game in great numbers and its great fame as a fishing ground, had spread not only to the neighboring Indian tribes but to the white settlers beyond.

But like many of the Indian tribes the Nachatanks were susceptible to the liquor which the white man had for barter, and first the game of their forests and streams and then their lands were given up to the white man for their indulgences, until they were finally pushed back to the settlements close to the Piscataway River.

Later the white settlers experienced trouble and annoyance from Nacotchtank, the Chief, who with a couple of his warriors would suddenly break in upon their peace and security, and having obtained sufficient fire-water would terrorize the villages by raids of plunder and deviltry.

Later it will be seen this village on the Eastern Branch of the Potomac became known and designated as Uniontown.

Second, The Indian settlement Nacotchtank became the white settlement Anacostia.

The prince of promoters of the Capital City, James Greenleaf, five years or so before the century turn, eighteen hundred, bought on the meanders of the Eastern Branch of the Potowmack, close by the Anacostia Fort. This fort, it can be presumed, was on the heights now within the bounds of Anacostia.

The Eastern Branch ferry connected with Upper Marlborough road where it crossed the Piscataway road which connected with Bladensburg. The ferry was at the foot of Kentucky Avenue and a bridge there was built in 1795 and known as the lower bridge in distinction to that more eastward known as the upper bridge. The Navy Yard created requirement and at the terminus of Eleventh Street was built, 1818, the Navy Yard bridge. That part of the Piscataway road east of the Navy Yard Bridge is the modern Minnesota Avenue. The thin settlement called Anacostia was along the river front near the bridges.

I Daily National Intelligencer, February 8, 1849 is:

"A New Post Office is established at Anacostia, Washington County, D. C, and John Lloyd appointed Postmaster. The new office takes the place of 'Good Hope,' which was discontinued in consequence of the removal of the Postmaster."

On the authority of Mr. Simmons 1 it is stated that the post office designation so continued until 1865 when it was changed to Uniontown to be again Anacostia in 1869.

Right where the crossing of the Navy Yard Bridge on the Anacostia side was complete stood the tavern of Duvall to give the traveler invitation to good cheer. The tavern is there now or rather the shell of it. Not now, is as once was it, the proof of Dr. Samuel Johnson's Boswell-quoted remark: ''There is nothing which has yet been contrived by man by which so much happiness is produced as by a good tavern or inn."

George Simmons in "Roadside Sketches," The Evening Star, December 5, 1891, has:

"Forty years ago the site of Anacostia was farm lands and was owned by one Enoch Tucker. It formerly belonged to the William Marbury estate and was part of the 'Chichester' tract. There were 240 acres in the Tucker farm, a good part of which was cultivated for truck purposes. Mr. Tucker did not attend to the farm work himself, however, for he was employed as boss blacksmith in the navy yard. The farm was either leased or worked on the share plan. The Tucker farm house stood alone in the old days, and until recently, occupied the site of the present new Pyles block, on the west side of Monroe street, just south of Harrison street and the bridge. In 1854 John Fox and John W. VanHook and John Dobler bought the farm from Tucker for $19,000 and divided it into building lots." 2

The date of the conveyance from Tucker is June 5, 1854.

The advertisements give the rise, progress and con-summation of the promotion.
Daily Evening Star, June 10, 1854:

Notice to Union Town Lot Holders

Persons in arrears with their monthly dues, are required to pay up or their names will be left out of the drawing.

"Deeds in fee simple," "guaranteed clear of all and every encumbrance," will be given to Lot holders paying up in full at any time after the drawing on Monday Evening next.

Daily Evening Star, July 29, 1854:

Homes For All

The Union Land Association having sold and located by ballot the 350 Building Lots advertised during the last two months, are now prepared to sell the remaining 350 lots, "with the privilege of selection."

The subdivision, Uniontown, is recorded in the office of the Surveyor in book Levy Court, No. 2, pages A 83 and B 83, October 9, 1873. Uniontown was between the fork created by the Upper Marborough road and the Piscataway road. To the thoroughfare eastward, a part of the Marlborough road, was given the name Harrison Street and to the thoroughfare southward a part of the Piscataway road was given the name Monroe Street. The other streets of Uniontown likewise were named in honor of the Presidents.

The proximity of the Navy Yard to the bridge no doubt, gave the promoters the belief that many of the employees would take advantage of having a home, with country life adjunct, near their place of business. Uniontown is the first suburban subdivision and because of the river separation is not likely to lose its suburban identity. The Duvall subdivision is to the west of Monroe Street at the river. Other subdivisions fairly encompass the original subdivision.

Mr. Simmons says in the ''Roadside Sketches'':

John Fox and John W. VanHook were the real estate firm of Fox and VanHook for some years prior to 1863. That year it was a firm of commission merchants. In 1864, Mr. VanHook continued as a commission merchant and Mr. Fox became of the firm Fitch, Hine and Fox, attorneys and claim agents. Mr. Fox's business associates are the honorably remembered James E. Fitch and Lemon G. Hine. After 1865, Mr. Fox does not appear in the local directory.

John Welsh VanHook was born in Philadelphia in 1825. At an early age he moved to Baltimore. At Baltimore in conjunction with John Hopkins he did much in suburban development. In 1852 he moved to Washington.

Mr. VanHook was commended by President Lincoln and General Grant for having carried dispatches from Philadelphia to Washington via Baltimore at the time when the last named city was the hot bed of Confederate sympathizers.

He died, April 9, 1905, at the home of his daughter, Mrs. Middleton C. Smith, 1616 Nineteenth Street, N. W. Washington, D. C. He is interred in Congressional Cemetery. 4

The residence of Mr. VanHook, ''Cedar Hill,'' became that of Frederick Douglass, the preeminent of his race. Officially, in the District of Columbia, the only colored man to be U. S. Marshal and the first Recorder of Deeds. The property passed to the Frederick Douglass Memorial Association. '

Hiram Pitts who owned and occupied the property eastwardly, adjoining the VanHook mansion, was vigorous to the day of his death, which was in his ninety sixth year. Long he was employed in the U. S. Treasury.

Of Dr. Thomas Antisell in the History of the Medical Society of the District of Columbia is a biographical sketch in detail with two likenesses. He made a geo-logical reconnaissance of southern California and of the territory of Arizona on an expedition for the Pacific Railroad. For Japan he was technologist of a commission to develop the resources of the northern islands of that empire, and was decorated by the Mikado with, the Order of the Rising Sun of Meijis.'' But a review of his activities takes much type space. Dr. Antisell lived in Uniontown or its borders from 1866 to 1871.

Dr. Arthur Christie was an Englishman who inherited quite a large sum from relatives in England. He purchased fifty acres or so between Harrison Street and the Eastern Branch which he made his home and called it Fairlawn. It was patterned after an English estate with pretentious residence, a lodge, and landscape effect.

In every department of life's work, professional, mercantile or otherwise, honorably to be classified, Anacostia has its exponents. Passed away recently that is, October 14, 1919, did the Rev. Willard Goss Davenport. Without any diminution of practicality on account of it, Mr. Davenport had all the naturalness and goodness of Goldsmith's creation, the Vicar of Wakefield. Of his ministry, twenty eight years of it he consecrated to Anacostia. He was a native of Vermont and in a fiction of fact he, in a delightful work ''Blairlee," portrayed the character of the folks of the Green Mountain state.

When Mr. Fox, Mr. VanHook and Mr. Dobler were crossing the bridge on their way to view the prospective purchase for the prospective town they saw on the river's edge opposite the Navy Yard the mansion of George Washington Talburtt. It is there now except the parts knocked off. It is not so near the edge of the water for a wide area of unsightly land has been made by dredging and dumping in the work of reclamation. In the fifties as in the forties, the scene was the same. The streams from the highlands of Montgomery had united and were just beyond to pour their flood to make more majestic the Potomac. Av "Earth's tall sons, the cedar, oak, and pine" who to full stature had grown even before the days of Lewin Talburtt, the father of George W. were close to the mansion but closer than any other was a mighty chestnut. A little off was the cottage of the overseer (Woodruff) and in sight the quarters of those who did the tillage.

The mansion and its outlook was inspiring. It was a place to be appreciated and appropriate for the tarrying there of a man of wonderful thoughts and of brilliancy in expressing it, if one who could produce a tragedy like Brutus for Edmund Kean to impersonate, like Charles, the Second, for Charles Kemble to impersonate, like Virginius for John McCullough to impersonate for one, who in light vein could unite comedy or who could turn the source of delight to opera.

He who has George Washington Talburtt for his ancestor, not more than two generations in advance he, who strolls here, there and everywhere around these parts and then tells who and what he saw in the strolls in the most delightful way and gives more delight to the most people, he, it is, who told the writer: It is true John Howard Payne and George Washington Talburtt were intimate friends and in their mutuality ''were chummy and rummy." It is not yet forbidden to be chummy but the other exaltedly happy condition is a pleasure of the past, not to return without the country re-reforms.

Mr. Simmons in his ''Roadside Sketch" through and about Anacostia has this to say:

"The late George W. Talburtt, the then proprietor of the Talburtt estate was the friend and boon companion of Payne. Although there was a disparity in their ages, Payne being much the elder, there was something in their virtues that drew them toward each other. Perhaps it was the love of music, for which they were both noted. And then each was of a convivial turn, and each played and sang well. Both were bachelors when the famous song was written, and their companionship was almost inseparable. They would sit for hours together of a summer evening under the spreading branches of the old tree, singing and playing favorite airs, and it is a matter of neighborhood gossip that jolly old Bacchus looked on approvingly on those occasions."

This is an excerpt from an autographic letter reproduced in a biography:

The play which Payne sold to Charles Kemble for 30 lb was at the request of the latter, by the former converted into an opera. Payne adapted in a measure a melody heard sung by an Italian peasant girl, to his original words ''Home, Sweet Home.'' It was first sung by Ann Maria Tree in the Covent Garden Theatre, London, May 8, 1823. As often happens in the literary creations of the ages, not the author but his grantee gets the gold therefor. ''The lowly thatched cottage" if suggested by a reality, may have been the boyhood home at East Hampton, Long Island.

Not under the chestnut tree within the Talburtt domain and the purlieus of Anacostia was the immortal song created, yet it can be claimed, confidently, that under the canopy of chestnut boughs these jolly good fellows under the influence and inspiration of that which "maketh merry,'' blended harmoniously their voices in the acclaim: "There's no place like home."

Uniontown although without sidewalks, or street pavements, these being graveled, was becoming a thriving place. Many stores of all kinds having sprung up to accommodate the trade coming from lower down, in Maryland both by Harrison Street and Monroe Street.

Later on, Uniontown, District .of Columbia, having become confused so much with Uniontown, Pennsylvania, and causing so much confusion in business, it was decided to change its name to its original Anacostia.

Since the reorganization of the Anacostia Citizens Association in 1904 the following are some of the improvements that have resulted directly or indirectly from its influence and activities:

The building of a new and modern Police Station and the establishment of the Eleventh Precinct.

The purchase of ground and the erection of the Ketcham School House.

The laying of new street pavement on 14th Street from Good Hope Road to V Street.

The naming and improvement of Logan Park on Fourteenth Street.

Erection of flag pole and flying of flag in Logan Park.

The installation of granolithic sidewalks in several streets.

Regrading and improvements in U, V, and W Streets. Improvements in Thirteenth Street from Good Hope Road to Pleasant Street.

The Association was very active in getting legislation toward the reclamation of the Anacostia Flats.

Also in regard to the location of the causeway of the new bridge.

It has ever been very active and somewhat successful in getting improvements in the street railway service, and was active in getting legislation in connection with the Union Station Branch of the railway up First Street East.

It was active in getting through legislation for placing underground, the electric conduit of the railroad, and which it is hoped to soon see established through Anacostia.

It was instrumental in getting a new building for the Branch Post Office and in obtaining many improvements to the service here in the collection and delivery of mail.

It was successful in having placed gas lamps in many places throughout the locality.

In having Mount View Place and Shannon Place extended.

Labored earnestly for the extension of water mains, etc., which improvement is now underway.

Instrumental in the improvement to the railroad yard.

Its last success was in getting the express and baggage house-to-house delivery and collection, and the delivery of telegrams the same as on the other side of the river.

We are now working on the project of paving and grading Nichols Avenue, and the placing underground of the electric conduit of the street railroad which we expect to succeed in.

We have now all the conveniences the rest of the city affords, but will continue our efforts to make improvements wherever needed through Anacostia. We are only 30 minutes from the center of the city by street cars and 'are the best equipped of any of the outlying parts of Washington City.

All of the principal business places in the heart of the city deliver goods here, while there are here stores of all kinds which supply one with anything he may wish in merchandise and other household necessities.

1. George Simmons, The Evening Star, December 5, 1891.
2. Liber J. A. S., 78, f. 114. Land Records, D. C, 240 a. 5 r. 31 p.
3. See Topographical Map of the District of Columbia surveyed in the years 1856, '57, '58, '59 by A. Boschke.
4. The Washington Post, April 10, 1905.

Source: Records of the Columbia Historical Society, Washington DC, Committee on Publication and the Recording Secretary, Volume 7, Washington, Published b the Society, 1904.

This page was last updated Wednesday, 13-May-2015 18:01:23 EDT

Copyright August @2011 - 2021AHGP The American History and Genealogy Project.
Enjoy the work of our webmasters, provide a link, do not copy their work


Escambia-class oiler

The Escambia -class oilers were a class of twelve T2-SE-A2 tankers that served in the United States Navy, built during World War II. The ships were named for United States rivers with Native American names. They were very similar to the Suamico class, differing principally in having the more powerful turboelectric plant of the P2-SE2 transports which developed 10.000 shp.
All ships were decommissioned and transferred to military sea transport service in the postwar period. Several were later transferred to the U.S. army and turned into a floating generating stations, and has served in this role in Vietnam.

1. Ships. (Корабли)
USS Ocklawaha AO-84, 1943.
USS Mascoma AO-83, 1944.
USS Soubarissen AO-93, ex- Mission Santa Ana, converted to water supply ship.
USS Pasig AO-91, ex- Mission San Xavier, converted to AW-3.
USS Tomahawk AO-88, 1944.
USS Kennebago AO-81, 1943.
USS Ponaganset AO-86, 1944.
USS Pamanset AO-85, 1943.
USS Tamalpais AO-96, ex- Mission San Francisco, 1945.
USS Anacostia AO-94, ex- Mission Alamo, 1945.
USS Escambia AO-80, 1943.
USS Sebec AO-87, 1944.
USS Abatan AO-92, ex- Mission San Lorenzo, converted to AW-4.
USS Cahaba AO-82, ex- Lackawapen, 1944.
USS Caney AO-95, ex- Mission Los Angeles, 1945.

 • Florida Escambia County, Alabama Escambia class fleet oiler SS Escambia a steam ship registered in Liverpool USS Escambia Fusconaia escambia a mollusc
 • USS Escambia AO - 80 was the lead ship of her subclass of the Suamico class of fleet oilers acquired by the United States Navy for use during World War
 • Suamico class were a class of 25 United States Navy oilers during World War II. Built to the Maritime Commission T2 - SE - A1 Suamico class - A2 Escambia class
 • Type C1 ship Type C2 ship Type C3 ship United States Navy oiler Escambia - class replenishment oiler Betriebsstofftransporter WALCHENSEE - Klasse 703 German
 • Liberty ship Type C1 ship Type C2 ship Type C3 ship United States Navy oiler Escambia - class replenishment oiler Eddy - Class Coastal Tankers Historical RFA
 • USS Tamalpais AO - 96 was a Escambia - class replenishment oiler acquired by the United States Navy for use during World War II. She had the dangerous but
 • USS Caney AO - 95 was an Escambia - class replenishment oiler acquired by the United States Navy for use during World War II. She had the dangerous but necessary
 • USS Cahaba AO - 82 was an Escambia - class replenishment oiler acquired by the United States Navy for use during World War II. She had the dangerous but
 • Type T2 - SE - A2 acquired by the United States Navy and converted to Escambia - class oiler USS Tamalpais AO - 96 placed in National Defense Reserve Fleet in
 • Type T2 - SE - A2 acquired by the United States Navy and converted to Escambia - class oiler USS Caney AO - 95 converted to water tanker in 1944 placed in National
 • USS Anacostia AO - 94 was a Escambia - class replenishment oiler acquired by the United States Navy for use during World War II. She had the dangerous but
 • USS Pamanset AO - 85 was a Escambia - class replenishment oiler acquired by the United States Navy for use during World War II. She had the dangerous but
 • USS Oklawaha AO - 84 was a Escambia - class replenishment oiler acquired by the United States Navy for use during World War II. She had the dangerous but
 • USS Kennebago AO - 81 was an Escambia - class replenishment oiler serving in the United States Navy during World War II. Laid down on 9 January 1943, she
 • USS Soubarissen AO - 93 was an Escambia - class fleet oiler converted to a water tanker, named for a chief of the Neutral Indian Nations which, although
 • USS Sebec AO - 87 was a Escambia - class fleet oiler acquired by the United States Navy for use during World War II. She had the dangerous but necessary
 • USS Tomahawk AO - 88 was an Escambia - class fleet oiler acquired by the United States Navy for use during World War II. She had the dangerous but necessary
 • USS Mascoma AO - 83 was a Escambia - class replenishment oiler constructed for the United States Navy during World War II. She served her country in the
 • Naming section of the Navy Historical Center NavSource Online: Service Ship Photo AO - 143 United States Oiler History United States Oiler Naming History.
 • States Merchant Marine Academy United States Navy oiler Escambia - class replenishment oiler Eddy - class coastal tanker 1953 of Royal Navy National Park
 • unincorporated community located on Santa Rosa Island, a barrier island, in Escambia County, Florida, United States. It is situated south of Pensacola and
 • Type C1 ship Type C2 ship Type C3 ship United States Navy oiler Escambia - class replenishment oiler Hayler and Keever, 2003: 14 - 2. UNCTAD 2006, p. 4. Huber
 • a brief respite but was at sea again on 10 September escorting the oiler Escambia AO - 80 to Okinawa before sailing for home on 1 October. After a brief
 • sections: the bow in early 2003 and the aft section in late 2003. Escambia - class replenishment oiler List of Type T2 Tanker names Liberty ship Type C1 ship Type
 • United States Navy Henry J. Kaiser - class oiler USS Abel P. Upshur DD - 193 was a United States Navy Clemson - class destroyer until World War II USS Garfield
 • USS Cohocton AO - 101 was lead ship of her class of fleet oiler acquired by the United States Navy for use during World War II. She had the dangerous but
 • River, which forms the western boundary of Florida Escambia Bay and East Bay, fed by the Escambia River and Blackwater River, respectively Choctawhatchee
 • Poseidon. June 4 Tar balls arrive on beaches in Pensacola, Florida. However, Escambia County, Florida officials do not close the beaches. Mississippi has not
 • Osterhaus DE - 164 and Acree DE - 167 on 22 March to escort oilers Kankakee AO - 39 Escambia AO - 80 and Atascosa AO - 66 Whitehurst and Atascosa were
 • Escalante, Neshanic, Niobrara, Millicoma, Saranac, Cossatot, Cowanesque, Escambia Cahaba, Mascoma, Ocklawaha, Ponaganset, Sebec, Tomahawk, Anacostia 16

Cold Water Sank the TITANIC Disaster City.

PREP FOOTBALL AISA Class A Semifinal Chambers Academy 41, Lowndes 17 AISA Class AA Semifinal Escambia Academy 54, Clarke Prep 24 AISA Class. A place called wallace Escambia County Historical Society. AO - Fleet Oilers In addition to bunker fuel for ships, the Fleet Oilers carried gasoline for ships boats, aviation fuel, Escambia Class. USS Kennebago AO 81, Escambia class oiler. Near the Mare Island. Category:Escambia class oilers. media category. På fler språk. Spanska. Ingen etikett definierad. categoria de media. Traditional Chinese. No label​.

Anacostia AO 94 Hist.

The same ship as a Navy Fleet Oiler carried a crew of 250 to 325. Skeleton deck carrying planes Allagash, T3 S2 A1 Ashtabula class, completed as AO 97 USN Allatoona, T2 SE A1 Escambia, T2 SE A2, AO 80 USN Escatawpa, T1 M A2,. Escambia county community development block Vendor Registry. 53 5011, Sailors and Marine Oilers, detail, 40, 42.9%, 0.214, 1.00, $17.82, $17.40, $36.190, 10.9%. 53 5021, Captains, Mates, and Pilots of. Category:Escambia class oilers data. Class Oiler Ship Cap AO MilitaryBest Custom Escambia. 0.35 cttw AFFY Round White Cubic Zirconia Mens Wedding Band Ring in 14k Gold Over Sterling Silver,​. Escambia Class Replenishment Oiler Models SD Model Makers. Cimarron class oiler Escambia class oiler Kennebec class oiler Mission Buenaventura class fleet oiler Patoka class oiler Suamico class oiler T2 tanker. Dd 828 uss timmerman gearing class destroyer ship military patch. College, FL and the School Board of Escambia County, FL Florida. during and after normal class hours through the effective use of the Colleges programs on Colleges SACSCOC polic on substantive change. requests to oIler specific.

The Santa Rosa press gazette ALL ISSUES CITATION SEARCH.

Was a Escambia class fleet oiler acquired by the U.S. Navy for use during World War II. She had the dangerous but necessary task of providing fuel to vessels in. Columbia College Mack Frost. Escambia and Santa Rosa counties each recorded two more COVID 19 deaths on Saturday, I really like our team: GCs Petree adds 8 newcomers to 3 returners with initial recruiting class Blackhawks stun Oilers 6 4 in series opener. Class Fuel Hauler Jobs, Employment. The Navys first fuel ships designed and built as oilers, rather than colliers, the Kanawha class Her name was given to one of the Escambia class, AO 91. Top 50 high school running backs of all time MaxPreps. The Escambia class oilers were a class of twelve T2 SE A2 tankers T2 tanker – The T2 tanker Hat Creek in August 1943 ○ The T2 tanker Pendleton bow in. Collective Bargaining Agreements U.S. Department of Labor. Of course, there was no problem of resupply of ammunition because the force All the ships were fueled here, and the oilers Trinity and Pecos refilled with oil were the Tappahannock, Neches, Suamico, Ashtabula, Kankakee, Escambia,.

USS Escambia AO 80 Military Fandom.

1 and Denver Classroom Teachers Association Addendum 1984 Escambia County District School Board and Escambia Education Support Oilers IBFO, Service Employees International Union SEIU, AFL CIO CLC, Local 1221 1998 ​. US NAVY USS Ocklawaha Ao 84 Escambia Class Replenishment. This was the first of a series of eight ESCAMBIA or 80 class fleet oilers. Shakedown cruise was held in the San Francisco San Pedro San Diego area.

AUb I ZU1f Florida Department of Education.

The Escambia class oilers were a class of twelve T2 SE A2 tankers that served in the United States Navy, built during World War II. The ships were named for. Tamalpais AO 96 Haze Gray & Underway. USS Caney AO 95 Escambia class replenishment oiler patch. Escambia class Oilers Allied Warships of WWII. The Class of 1945W as part of the Navys wartime ROTC program. He served in the South Pacific aboard the U.S.S Escambia, a Navy oiler,.

Barrancas National Cemetery Surnames Ko Lam Escambia.

The USS Escambia was the first of eight Escambia Class Fleet Oilers, commissioned by the Navy on 28 October 1943, supplying the Third Fleet. Unknown Carrier watches over an unknown oiler as it goes through. Pages in category Escambia class oilers. The following 15 pages are in this category, out of 15 total. This list may not reflect recent changes learn more.

CAHABA AO 82 NavalCoverMuseum.

Chiwawa Class – June 1942. Kennebec Class Escambia Class – April 1943. USS Cimarron, first of the Navys many World War II era T3 S2 A1 type oilers. United States Armed Forces Kylar Fandom. Fleet Oiler Lineage. Hull No. Ship Name. Klass. Byggare. Fiscal Year. Ordered Escambia. Escambia T2 SE A2. Marinship. FY43. 10 28 1943. AO 81. Escambia AO 80 Class Shipscribe. Our ship was a Fleet Tanker or Fleet Oiler, the first of its class, the USS Escambia length 523 feet 6 inches, beam 68 feet, draft 30 feet ten inches, speed 16 knots.

Port Orford Today! Vol. 14, 15 HOME z.com.

The Escambia class oilers were a class of twelve T2 SE A2 tankers that served in the United States Navy, built during World War II. The ships were named for United States rivers with Native American names. USS Nemasket AOG 10, Patapsco Class Gasoline Tanker. Model. Starting from welders arc strike on deck of ship. The USS Ponaganset AO 86 was a T 2 tanker, a Escambia class Fleet Oiler, built at Marinship in Sausalito,. USS Cahaba AO 82 Academic Dictionaries and Encyclopedias. Escambia Class, U.S. Oilers. Photograph of fleet oiler Escambia Mare Island Shipyard 5595 43. Via Specifications:.

T2 tanker pedia WordDisk.

USS Cahaba AO 82 was an Escambia class replenishment oiler acquired by the United States Navy for use during World War II. She had the Следующая Войти. GUIDELINES FOR MARINE ARTIFICIAL REEF MATERIALS. Oct 18, 2016 USS Kennebago AO 81, Escambia class oiler. Near the Mare Island Navy Yard on 16 December 1943 soon after completion.

AO 80 USS Escambia Ibiblio.

Was a class of oil tanker constructed and produced in large quantities in the United States during World War II. Only the T3 tankers were larger navy oilers of​. Beans, Bullets, and Black Oil Naval History and Heritage Command. Type, Oiler. Displacement, 5782 BRT. Length, 523 feet. Complement, 267 men. Armament, 1 5 DP gun 4 3 AA guns 4x1 8 40mm AA 4x2 8 20mm AA 4x2. PPT WORLD WAR II ERA PowerPoint Presentation, free download. T2 SE A2 AO 80 Escambia AO 111 Mission Buenaventura AW 3 Pasig ​Freight Supply, the T 2 Tanker, and the later war Victory class ship, They were taken over by the US Navy in 1942, and completed as Navy oilers.

Escambia County, Florida.

AO: Fleet Oilers Hull Number, Name, Class, Type, Camouflage Design, Design Date, Paint AO 82, Cahaba, Escambia, T2 SE A2, 32 5AO, 2 29 44, 6 2 44. Escambia Class, U.S. Oile The Pacific War Online Encyclopedia. Patapsco Class Gasoline Tanker Model airplanes ships aircraft aviation. Custom limited Ask us to make any of the following Oiler or Tanker AO models for you! Fleet Oilers AO 80 Escambia AO 81 Kennebago. Escambia class oiler Visually. USS Escambia AO 80 was the lead ship of her subclass of the Suamico class of fleet oilers. Sports Alabama News. USS Cahaba AO 82 was an Escambia class replenishment oiler acquired by the United States Navy for use during World War II. She had the Следующая Войти Настройки Конфиденциальность Условия. BJT2tanker Total Navy. Emmitt Smith, Escambia Pensacola, Fla. Earned an AFL championship with the Houston Oilers and led the league in kickoff returns. High school: After leading his team to a Class 4A state championship and rushing for.

Raymond J. Kragness Papers Collection Guides.

Than the Liberty class for artificial reef construction. Initially The Liberty ship Joseph L. Meek, sunk off Escambia County, Florida in 1976 A few such examples have been a 160 foot yard oiler South Carolina sank upside. V A 7.pdf Escambia County School District. Class Escambia. Tamalpais AO 96 was laid The fleet oiler departed San Francisco on 7 June for shakedown training out of San Diego. On the 16th, she was. 100 years of Florida high school football: The 100 greatest players. Escambia County: Federal Labor Standards Provisions. Page 1. ESCAMBIA COUNTY 32.05. 9.20. OPERATOR: Oiler.$ 23.50. 9.20.


Joint Base Anacostia-Bolling

Joint Base Anacostia-Bolling (JBAB) is comprised of the former Naval Support Facility Anacostia, the former Bolling Air Force Base and the Bellevue Housing Area.

It is a 1018 acre military installation, located in Southeast D.C., situated between the Potomac and Anacostia rivers and Interstate 295, in the Anacostia and Congress Heights areas.

The installation is the center of Air Force and Navy ceremonial support, among other missions performed by the nearly 50 military and federal agencies on the installation. Its service to the country, active-duty, reserve, retired and visiting military, as well as personnel deployed around the world, is an important one.

Many of JBAB’s nearly 14,000 military and civilian personnel, also contribute countless hours performing community service and helping enrich the lives of adults and children in the surrounding neighborhoods, communities and schools, during their time away from work.

Joint Base Anacostia-Bolling (JBAB) is a 1018 acre military installation, located in Southeast Washington, D.C., established on Oct. 1, 2010 in accordance with congressional legislation implementing the recommendations of the 2005 Base Realignment and Closure Commission.

The legislation ordered the consolidation of Naval Support Facility Anacostia (NSF) and Bolling Air Force Base (BAFB), which were adjoining, but separate military installations, into a single joint base – one of 12 joint bases formed in the country as a result of the law.

Joint Base Anacostia-Bolling (JBAB) history began with a 2005 Base Realignment and Closure Commission (BRAC) recommendation that resulted in congressional legislation ordering the consolidation of Naval Support Facility (NSF) Anacostia and Bolling Air Force Base (BAFB).

The joint base is one of 12 formed in the country, consolidating 26 installations.

With NSF and BAFB sharing a common boundary, military and congressional leaders recognized the opportunity to reduce duplication of efforts and facilities requirements better utilization of facilities and infrastructure and consolidation and optimization of existing and future service contract requirements, capable of generating financial savings.

Years of planning, followed by a gradual transition of installation management functions performed by civilian, military and contract personnel at culminated in the smooth transition of base operating support management under a single, Navy-led joint military command.

Since the BRAC legislation was enacted, Air Force and Navy planners, support personnel and leaders steadfastly worked to ensure a smooth transition to JBAB. The transition began with an initial operating capability on Jan. 31, 2010, when certain installation support functions began to transfer to the joint base construct and reached full operational capability on Oct. 1, 2010.

Provide Exceptional Mission Support and Base Services Through Pride, Teamwork, and Excellence.

Population Served

The installation is the center of Air Force and Navy ceremonial support, among other missions performed by the nearly 50 military and federal agencies on the installation. Its service to the country, active-duty, reserve, retired and visiting military, as well as personnel deployed around the world, is an important one.

Many of JBAB’s nearly 14,000 military and civilian personnel, also contribute countless hours performing community service and helping enrich the lives of adults and children in the surrounding neighborhoods, communities and schools during their time away from work.

Base Transportation

There is NO base shuttle bus service on Bolling, but there is a shuttle bus provided between Bolling and the Pentagon. Bus service departs the base weekdays every half hour with the first bus leaving Bolling at 8:00am, making 6 stops on base and arriving at the Pentagon 30 minutes later. The first bus departs the Pentagon at 8:40am for Bolling and every half hour thereafter until 16:10. This in NOT meant to be commuter transportation for those living on Bolling and working at the Pentagon.

Sponsorskap

A sponsor is someone from your new unit who is assigned to assist you in settling into your new location. You must request a sponsor through your unit. You can learn more about the sponsorship program and how to apply through your Relocation Assistance Program or the Family Center at your new installation.

Your Service will appoint your sponsor in writing. He/she will be the same or close to your rank and the same marital status, if at all possible. This person will be knowledgeable about the local community and the installation available to assist you and your family for at least two weeks post arrival, and be someone who is positive and outgoing.

Sponsors’ responsibilities and abilities to be available will vary from installation to installation, depending upon the priority which the installation and unit commanders give to the program however, the Services are making the Sponsorship program a priority as research has shown the many benefits of good sponsorship to service, family members and youth.

Temporary Quarters

The Navy Lodge provides lodging for official and leisure travel for our U.S. Military families, coast guard, and DoD Civilians worldwide.
Located at 12 Bowline Green, S.W. Bldg 4412 Washington, D.C.
Newly renovated family size rooms – Pet friendly rooms – Breakfast to go – Wireless Internet access – Full size kitchenettes – Multilingual staff
For more information visit www.navy-lodge.com or call 202-563-6950/1-800628-9466.

Relocation Assistance

When it’s time to move, whether in CONUS or OCONUS, the Relocation Assistance Program can provide you with information to make your move a success. Individual and family counseling is available to provide you with up-to-date information on such concerns as childcare, schools, housing, employment and medical facilities at your new location. Ask the experts at our Smooth Move & Overseas Planning Seminar. Lending Locker gear is available for check out with such items as: dishes, pots and pans, silverware, toaster, iron, coffee pot, and air mattresses.

For more information regarding Relocation Assistance please contact:

MFSC Information and Referral Services
202-433-6151 or 202-767-0450

Critical Installation Information

Navy personnel should report to PSD. PSD provides pay, personnel, administrative, and passenger transportation services to over 450 units worldwide (including Presidential staffs, Secretary of the Navy, Chief of Naval Operations, 17 flag commands, and 120 Naval Attaches around the world). Support is also provided to more than 9,500 Active and 3,600 Reserve military personnel, including retired personnel, and their eligible family members in the Washington, DC metropolitan area.

Frequently Called Numbers on Base

11th Medical Group (Bolling Clinic) 202-767-5533 DSN: 297-5536

Bolling Area Home Educators (BAHE) 202-574-0229

Bolling Youth Center 202-767-4003 DSN: 297-4003

Child Development Center I (Bolling) (202) 767-2890 DSN: 297-2890

Dental Appointments (202) 767-5626/7/8/9 DSN: 297-5626

DiLorenzo Triservice Health Clinic (Pentagon) 703-692-8810

Family Child Care Program : (202) 404-1454 DSN: 754-1454

Lodging 202-404-7050 DSN: 754-7050

Pentagon – Housing Referral Office (USAF) 202-404-1840 DSN: 754-1840


Titta på videon: A biografia do escravo estadista