Hausaland

Hausaland


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Hausaland, ibland kallat Hausa-kungadömen, var en grupp små oberoende stadsstater i norra centrala Afrika mellan floden Niger och sjön Tchad som blomstrade från 1400- till 1700-talet. Ursprunget till Hausa är inte känt, men en hypotes antyder att de var en grupp urfolk som förenades med ett gemensamt språk - Hausa - medan en annan teori förklarar deras närvaro som en följd av en migration av människor från södra Saharaöknen. Städerna blomstrade tack vare lokal och interregional handel med varor som salt, ädelmetaller, lädervaror och slavar. Islam antogs av många av härskarna och eliten i stadsstaterna på 1300- och 1400-talet e.Kr. men var också en av anledningarna till deras förlust av självständighet när den muslimska Fulani-ledaren Usman dan Fodio (r. 1803-1815 e.Kr.) inledde ett heligt krig och erövrade regionen i början av 1800 -talet e.Kr.

Geografi och ursprung

Namnet Hausaland härstammar från Hausa -termen Kasar hausa, vilket betyder "Hausa -språkets land", även om området också inkluderade andra folk som Tuareg, Fulbe och Zabarma. Begreppet 'Hausa' användes först från 1500-talet som folket kallade sig enligt vilken specifik stad-stat eller rike de tillhörde.

Hausaland var beläget i Sahelregionen mellan Nigerfloden och Tchadsjön i nord-centrala Afrika i det som idag är norra Nigeria. Sahel är den halvtorra landremsan som löper över Afrika mellan Saharaöknen i norr och Savannas gräsmark i söder. Hausland sträckte sig specifikt från luftbergen (norr) till Jos -platån (söder) och från Borno (öster) till Niger -dalen (västerut). I denna region utvecklades städer av det haustalande folket från 1000 till 1300 e.Kr.

Hausaland blev berömt (och är fortfarande idag) för sina fint bearbetade lädervaror som vattenpåsar, sadlar, selar och säckar.

Det exakta ursprunget till Hausa -städerna är inte känt, men teorierna inkluderar en migration av folk från södra Sahara som övergav sina egna marker efter den ökade uttorkningen av det området och etablerade nya bosättningar i det som skulle bli känt som Hausaland. En alternativ teori tyder på att Hausa -folket ursprungligen bodde på Tchadsjöns västra strand och när sjön krympte (som en konsekvens av samma klimatförändringar som påverkade Sahara) ockuperade de detta nya och bördiga land och spred sig så småningom till det omedelbara norr och väst. Det finns tyvärr inga arkeologiska bevis som stöder någon av dessa två teorier. Som en konsekvens finns det en tredje hypotes, som är att Hausa inte hade migrerat någonstans utan var inhemska till regionen. Stöd för denna teori ligger i det faktum att det inte finns någon tradition av migration i Hausa muntliga historia.

Det finns dock en grundlegende, känd som Bayajida- eller Daura -legenden, även om detta förmodligen är från 1500 -talet och återspeglar islams ökade inflytande i regionen vid den tiden. Enligt denna tradition anlände Bayajida, en prins från Bagdad, till hovet för härskaren över kungariket Kanem (eller Bornu -riket som det blev på 1500 -talet e.Kr.). Efter att ha fått ett ogynnsamt mottagande gick Bayajida österut tills han kom över staden Daura. Där terroriserades drottningen och hennes rike av en stor orm. Bayajida klev in och dödade den besvärliga ormen och gifte sig omedelbart med drottningen. Tillsammans hade de en son som hette Bawogari som sedan fick sex egna söner, som var och en blev kung i en Hausa-stadsstat. Under tiden fick Bayajida en son till, den här gången med en av hans bihustrur. Denna oäkta son, kallad Karbogari, hade sju söner, och dessa fortsatte att styra sju andra Hausa -städer. Denna berättelse förklarar snyggt hur de olika städerna upprättades men naturligtvis inte bara var Daura och dess drottning kom ifrån.

Kärlekshistoria?

Registrera dig för vårt gratis veckovisa nyhetsbrev!

Viktiga städer och regering

Var de än kom ifrån, i början av 1400 -talet v.t. hade många små Hausa -riken samlats för att skapa flera muromgärdade städer som kontrollerade deras respektive omgivande landsbygd. Traditionellt fanns det sju stadsstater ( hausa bakwai), men det fanns faktiskt många fler. De viktigaste var (de traditionella sju är markerade med en asterisk):

 • Biram*
 • Daura (gruppens rituella moderstad)*
 • Garun Gobas
 • Gobir*
 • Gwari
 • Jukun (aka Kwararafa)
 • Kano*
 • Kebbi
 • Katsina*
 • Nupe
 • Rano*
 • Yawuri
 • Yoruba
 • Zamfara
 • Zaria (aka Zazzau)*

Varje stad hade sin egen kung eller härskare sarkin kasa, som rådgavs av ett chefsråd eller vizier, the galadimaoch ett litet råd av äldste - vanligtvis bestående av nio medlemmar som också bestämde nästa härskare i kö. Olika tjänstemän utsågs av kungen att till exempel samla in skatter och tullar, leda stadens kavallerienheter eller infanteri, upprätthålla säkerheten på vägarna och sköta vissa grödor. Staden härskade över olika mindre hövdingar eller byar i dess omedelbara närhet, var och en styrt av en chef eller sarkin gari. Den tredje nivån i denna politiska pyramid var familjeklanen eller gidavarav många utgjorde en enskild by.

Hausa -städer specialiserade sig på tillverkning eller handel med vissa varor, till exempel färgämnen - särskilt indigo - på Katsina & Daura.

Landsbygdens huspopulationer var bönder som arbetade marken som tillhörde samhället som helhet. Med tiden, när stadsstaterna blev mer centraliserade, förstördes detta system av att kungarna gav ut skiften som belöning till vissa individer. Hausa jordbruk blev också starkt beroende av slavar. Samtidigt var samhället inom huvudstaden i varje rike kosmopolitiskt, även om det dominerades av Hausa. Det fanns slavar, hantverkare, köpmän, religiösa tjänstemän, forskare, eunuchs och aristokrater (masu sarauta) relaterad till eller gynnad av kungen.

Handel

Hausa -staterna handlade guld, elfenben, salt, järn, tenn, vapen, hästar, färgad bomullstyg, kolanötter, glas, metallartiklar, strutsfjädrar och skinn. Det var handel med kustregionen i Västafrika, Oyo i Benins vika och Songhai -riket (ca 1460-1591 CE) i öster. Slavar var en viktig inkomstkälla för alla städer men i synnerhet Zaria specialiserade sig på att skaffa slavar via räder söderut.

Städer specialiserade på tillverkning eller handel med vissa varor, till exempel färgämnen - särskilt indigo - vid Katsina och Daura eller silversmycken i Kebbi och Zamfara. Hausaland blev berömd (och är fortfarande idag) för sina fint bearbetade lädervaror som vattensäckar, sadlar, selar och säckar för att transportera varor till regionens husvagnar. Olika hantverk organiserades i guilder som såg till att standarderna upprätthölls och priserna hölls rättvisa. Hausa jordbruk, förstärkt av sådana tekniker som växtföljd och användning av gödningsmedel, producerade grödor som inkluderade hirs, sorghum, ris, majs, jordnötter, bönor, henna, tobak och lök. Dessutom bedrevs fiske och jakt och uppfödningar av getter (viktiga för rituella offer) och åsnor föddes (den huvudsakliga transportformen). Varje stad hade sina egna marknader där både män och kvinnor sålde sina varor, och många städer hade också internationella handelsmarknader där köpmän sålde i bulk. Varor byttes in natura även om salt, duk och slavar ofta användes som en standardiserad form av varuvaluta.

Arkitektur

Traditionella Hausa-hus är gjorda av torkade lerstenar som är päronformade och läggs i rader med murbruk och med den spetsiga änden uppåt. Väggarna möts sedan med gips och ges antingen målad eller snittad dekoration. Husen dekorerades vidare med skulpterade tillägg, igen med lera, vilket skapade tredimensionella geometriska mönster som sammanflätade mönster och spiraler. En säker takläggning uppnås genom att skapa ett lervalv som förstärks av en ram av delade palmer och palmblad, en arkitektonisk egenskap som är speciell för Hausaland. Varje hus är inneslutet i sin egen höga vägg som kan ha ytterligare byggnader in i det. Huvudstäderna skyddades av massiva befästningsväggar - en indikation på den frekventa belägringskrig som pågick i Hausaland under hela dess historia.

Omvändning till islam

Till skillnad från stora delar av Afrika söder om Sahara var området som besattes av Hausaland i stort sett orört av islam fram till 1300-talet. Slutligen antogs och anpassades dock en form av islam efter kontakt med muslimska köpmän, missionärer och forskare, som kom från öst, Niger River -krökområdet. Islam blandades vanligtvis med traditionella animistiska ritualer och fick så sin egen distinkta karaktär i regionen. Eftersom landsbygdens befolkning inte hade något kommersiellt incitament att vinna fördel med utländska köpmän som Hausa -härskarna och eliten, visade det sig lika svårt som i andra delar av Afrika att fullt ut konvertera till den nya religionen, trots (eller kanske på grund av) ibland brutala metoder som förstörelse av helgedomar och bränning av gamla heliga lundar. Trots detta motstånd från några hövdingar och en stor del av landsbygdens befolkning tog islam så småningom ett starkt grepp i regionen. Moskéer byggdes i städerna och en av de äldsta överlevande resterna av dessa tidiga strukturer är den torkade lera Gobarau -minaretten från moskén vid Katsina, som är från början av 1400 -talet e.Kr.

Regionala rivaliteter och nedgång

Förhållandena med det angränsande Songhai -riket var inte alltid fredliga, som när - åtminstone enligt historikern Leo Africanus (c. 1494 - c. 1554 e.Kr.) - Songhai -kungen Askia Muhammad (r. 1494-1528 CE) lyckades dämpa städerna Katsina, Kano och Gobir, vilket gör dem, om än kort, till biflodstater. Det kan vara så att denna invasion genomfördes av andra mindre grannstater eftersom Songhai -registeren och de från Timbuktu under perioden är anmärkningsvärt tysta i frågan. Samtidigt gjorde Hausa -staterna frekventa räder söderut i Benue -dalen mot olika folk, inklusive Bauchi, Gongola, Jukun och Yawuri.

Fulanierna, nomadiska nötkreaturvårdare från Senegal som migrerade över Afrika till Tchadsjön i mitten av 1500-talet CE, bosatte sig i Hausaland och förde med sig ytterligare ett ökat intresse för den islamiska religionen och lärandet. Under det sista kvartalet av 1700 -talet övergav Fulani sitt fredliga evangelisation och inledde ett religiöst krig i regionen. I detta fick Fulani hjälp av de ibland långvariga rivaliteterna mellan Hausa-städer, de interna tvisterna mellan eliterna i flera stadsstater och en allmänt missnöjd befolkning som hade blivit allt fattigare medan Hausa-handelsaristokratin hade blivit rikare. Från 1804 CE erövrade alltså Fulani-ledaren Usman dan Fodio alla stadsstaterna i Hausa och konverterade dem till islam. Usman dan Fodio, som själv var från stadsdelen Gobir i Hausa, fortsatte sedan med att utöka sitt imperium och etablera sin huvudstad i Sokoto 1817 CE som gav sitt namn till den nya staten.


Hausa

Vacker indigo färgad duk produceras fortfarande i Kano delstaten norra Nigeria.

Historia

Ursprungsmyter bland Hausa hävdar att deras grundare, Bayajidda, kom från öst i ett försök att fly sin far. Så småningom kom han till Gaya, där han anställde några smeder för att skapa en kniv åt honom. Med sin kniv fortsatte han till Daura där han befriade folket från den förtryckande naturen hos en helig orm som bevakade deras brunn och hindrade dem från att få vatten sex dagar i veckan. Drottningen av Daura gifte sig med Bayajidda för att visa sin uppskattning. De två födde sju friska söner, som var och en styrde över de sju stadsstater som utgör Hausaland. Uppkomsten av Hausa -staterna inträffade mellan 500 och 700 e.Kr., men det var inte förrän 1200 som de verkligen började kontrollera regionen. Områdets historia är intrikat knuten till islam och Fulani som slog den politiska makten från Hausa i början av 1800 -talet genom en serie heliga krig.

Ekonomi

Sedan början av Hausa -historien delade de sju delstaterna i Hausaland upp produktions- och arbetsaktiviteter i enlighet med deras läge och naturresurser. Kano och Rano var kända som "Chiefs of Indigo". Bomull växte lätt i de stora slätterna i dessa stater, och de blev de främsta producenterna av tyg, vävde och döde det innan de skickade det i husvagnar till de andra staterna i Hausaland och till omfattande regioner bortom. Biram var regeringens ursprungliga säte, medan Zaria levererade arbetskraft och var känd som "Slavens chef". Katsina och Daura var "marknadens chefer", eftersom deras geografiska läge gav dem direkt tillgång till husvagnarna som kom över öknen från norr. Gobir, beläget i väster, var "krigschefen" och ansvarade främst för att skydda imperiet från de invasiva kungadömena Ghana och Songhai.

Politiska system

Ledarskap i de tidiga Hausa -staterna var baserat på anor. De som kunde spåra sina relationer tillbaka till Bayajidda ansågs kungliga. Med introduktionen av islam antog många Hausa -härskare denna nya religion samtidigt som de hedrade traditionella sätt. Denna position gjorde att eliten kunde dra nytta av fördelarna med båda systemen. Fulanierna tog över den politiska makten i regionen i början av 1800 -talet. Deras styre varade i ungefär ett sekel tills britterna koloniserade regionen i början av 1900 -talet.

Religion

Det fanns en islamisk närvaro i Hausaland redan på 1000 -talet. Enligt traditionen fördes islam till Hausa-territoriet av Muhommad Al-Maghili, en islamisk präst, lärare och missionär, som kom från Bornu mot slutet av 1400-talet. Tidig islamisering skedde fredligt, främst i händerna på profeter, pilgrimer och köpmän. Under de första dagarna var antalet individer som accepterade islam litet, och bland dem som gjorde det praktiserades det vanligtvis tillsammans med traditionella Hausa -religiösa övertygelser. I många fall var den härskande eliten den första som konverterade till islam. Det var inte förrän i början av 1800 -talet som Fulani började sätta press på Hausa för att genomgå storskalig ombyggnad. Genom en serie av jihader (heliga krig) den norra delen av det som idag är Nigeria enades i islams namn i regi av Fulani -imperiet.


Hausaens historia

Mole-Dagbon-stammen: Historia, mat, dans, språk, fakta

Myter om Hausas ursprung säger att grundaren av denna etniska grupp var Bayajidda. Han grundade Hausa States, varav den första, Rano och Gobir, växte fram runt 1000 (på 1000 -talet). Bayajidda kom från Bagdad, bosatte sig i Borno och flyttade senare till Hausaland.

På den tiden bestod Hausaland av oberoende politiska stater som ligger mellan Tchadsjön och floden Niger. Trots att det var ett politiskt etablissemang hade Hausaland ingen central myndighet. De talade dock ett gemensamt språk och praktiserade samma lagar och sedvänjor.

LÄS OCKSÅ: Ashanti -kultur, språk, religion, mat, ritualer, kläder, fakta


Det äldsta kungariket i Nigeria

När man överväger vilket rike eller imperium som är det äldsta i Nigeria, måste man kritiskt titta på historien om alla kungadömen i landet. Här är det äldsta kungariket i Nigeria, efter att ha dragit ut från datumen varje imperium i landet kom till.

Benin Kingdom

Kungariket Benin är det äldsta kungariket i Nigeria. Deras daterade historia som kunde spåras för tusentals år sedan fick dem att tjäna detta märke som det äldsta imperiet i landet.

Långt tillbaka på 900 -talet började kungariket Benin när Edo -folket bosatte sig i regnskogarna i Västafrika, som är dagens Edo -stat. Dessa människor fick en plötslig uppgång, eftersom de före 1400 -talet skapade ett välbärgat rike med en mäktig härskare. Oborna var den högsta härskaren i Edo -riket. De var mycket hedrade och de bodde i vackra palats dekorerade med lysande mässing.

Dessa härskare, oborna ledde rikets angelägenheter och vann mer land som så småningom fick dem att resa sig till ett imperium. Riken i riket kallades Igodomigodo. Det styrdes av en serie kungar, kända som Ogisos ("himmelens härskare"), som var föremål för Obas. Fortfarande fortsätter historien att det på 1100 -talet var kamp om makt och Ogisos förlorade kontrollen över sitt rike.

Detta resulterade i att Edo -folket sökte hjälp från sin granne, kungen av Ife. Som svar på det skickade kungen sin son prins Oranmiyan för att återställa freden i Benin -riket. Kungen av Ife valde så småningom sin son Eweka att bli Benins första Oba. Eweka var den första i en lång rad av obas, som nådde toppen av sin makt på 1500 -talet. Efter hans regeringstid tog andra obas över i följd, av vilka kungadömet fortfarande har en igenkännbar Oba som sin härskare.

När det kom på 1500- och 1600 -talen omfattade Benin eller Edo -riket delar av sydöstra Yorubaland och de västra delarna av den nuvarande deltatstaten. Men för närvarande, på grund av regionala uppdelningar, är spåret efter det gamla Benin -riket betydande i Edo -staten Nigeria. Men låt oss nu kika på andra gamla riken och imperier i Nigeria som följde Bini -gruppen.


Utveckling av Fulani -stammen

Vid 1700 -talet var Fulani -bosättningar belägna över floden Benue River. De var spridda bland sådana regioner som Garoua och Rey Bouba, Faro River, Mambilla Plateau och Gurin, Chamba, Chenoa, Turua och Bundang.

Fulani -människor som har arabiska och nordafrikanska rötter antog islam tidigare än Fulani från andra regioner. Ny religion påskyndade övergångsprocessen till en fast livsstil.

Fula -imperiet har blivit det dominerande kungariket i Västafrika under tiden på 1500 -talet. Under tiden utvecklades imperiet till många emirat med centrum i Senegal River Valley.

Igbo -språkets historia

Det ska sägas att Fulani och Hausa -människor påverkat varandras kulturer under lång tid. Det finns till och med en term Hausa – Fulani -människor. Under Fulani -krigets tid (1804) sammanflätades dessa stammar i Nigeria. Detta är tiden för att börja historien om Fulani -stammen i Nigeria. Idag står Hausa och Fulani för cirka 29% av Nigerias befolkning.

Fulani -folket har kastsystemet som är typiskt för den västafrikanska regionen. De har fyra stora kaster, men kastsystemet är inte så utarbetat i områden som norra Nigeria, Kamerun eller östra Niger.

LÄS OCKSÅ: Igbo kulturkläder och traditionella stilar

Stammen behöll sin kultur och traditioner än idag. Trots samspelet med många andra stammar har Fulani distinkta drag som skiljer dem från resten av de etniska grupperna. De har sitt eget språk, det kallas Pulaar. De har sin egen klädsel, hus, mat och beteende traditioner.

Allt du borde veta om Hausa -stammen

Ursprunget till Fulani -stammen enligt genomiska studier: En studie av Cruciani et al. År 2002 visade att 90% av Fulani -folket från Burkina Faso har den haplotyp som är vanlig i Västafrika. En minoritet av Fulani -folket har de västeurasiska haplogrupperna.

Ett sådant resultat ger mer klarhet i frågan om stammens ursprung, men forskare fortsätter att studera detta ämne.


Hausa – Understanding The People, Tribe & Language

Hausa -stammen är en av de tre framstående etniska grupperna i Nigeria. Det är också en av de största stammarna i Västafrika. Hausas är unika i olika aspekter av deras kultur. De har flera metoder som uteslutande finns bland dem. Bortsett från de stereotypa egenskaperna hos Hausas som praktiskt taget är kända för alla, finns det flera andra viktiga och intressanta fakta du måste veta om dem. Läs vidare …

Deras historia och plats

Hausa -folket finns i olika delar av Västafrika. Hausa -stammen är ett mångsidigt men kulturellt homogent folk som huvudsakligen är baserat i de Saheliska och sudanska områdena i norra Nigeria och sydöstra Niger, med betydande antal som också bor i delar av Kamerun, Côte d ’Ivoire, Tchad, Togo, Ghana och Sudan. Hausas största befolkning finns i nordvästra Nigeria, ett område allmänt känt som “Hausaland ”, följt av dem som bor i det angränsande södra Niger. De flesta städerna i norra Nigeria är huvudsakligen ockuperade av Hausa -folket, sedan stenåldern till idag. Dessa städer inkluderar Kano city, Kastina, Abuja, Bauchi, Birnin Kebbi, Lafia, Makurdi, Sokoto, Suleja, Yola Zaria, Furhia, etc.

Människor och kultur

Hausa -folket har unika kulturella metoder, varav de flesta har stått tidstestet. Deras kulturella praxis har upprätthållits över tiden som ett resultat av de starka infödda regeringssystemen de har, till skillnad från sina motsvarigheter som lätt var tvungna att underkasta sig de koloniala mästarnas härskande. Deras religion, sätt att klä sig, mat, äktenskap och språk är alla märkliga.

Religion

De flesta av Hausas utövar den islamiska religionen. Denna dyrkan fördes ner till dem av handlare från Nordafrika, Mali, Borno och Guinea. Under handeln omfamnade nästan alla denna religion och sedan dess har de hållit fast vid den. Anhängare av islam är kända som muslimer eller muslimer och deras metoder är baserade på profeten Mohammeds läror, som finns nedtecknade i deras heliga bok, Koranen ’an. De håller sina gudstjänster i moskén och har övningen att be fem gånger om dagen. De tror på existensen av den Allsmäktige, den Högste Guden, som de kallar Allah. Den återstående minoriteten utövar traditionell religion, känd som Maguzawa, som vanligtvis tillhör några lokala kultar.

Den traditionella Hausa -livsstilen och islamiska sociala värderingar har emellertid blandats ihop så länge att många av de grundläggande principerna i Hausa -samhället är islamiska. I islam är det viktigt att notera att det är strikt efterlevnad av sedvanan att skilja män från kvinnor i nästan alla situationer.

Språk

Hausa-språket har fler förstaspråkiga talare än något annat språk i Afrika söder om Sahara. Det har uppskattningsvis 35 miljoner förstaspråkiga och 20 miljoner andraspråkiga. Det främsta Hausa-talande området är norra Nigeria och Niger. Hausa talas också allmänt i norra Kamerun, Tchad, Sudan och Elfenbenskusten bland Fulani, Tuareg, Kanuri, Gur, Shuwa, Arab och andra afro-asiatiska talande grupper. Hausa är skrivet med arabiska tecken, och ungefär en fjärdedel av Hausa-orden kommer från arabiska. Många husor kan läsa och skriva arabiska. Många kan också prata antingen franska eller engelska. De flesta Hausa-talare, oavsett etnisk tillhörighet, är muslimer Hausa fungerar ofta som en Lingua franca bland muslimer i icke-Hausa-områden.

Hausa -stammen är mycket rik när det gäller mat. Den vanligaste maten inkluderar spannmål som hirs, ris, majs eller sorghum som malas till mjöl till mat som i folkmun kallas “Tuwo ” som kan ätas med soppa som kallas Taushe, Kaka, Dagedage etc. Jordbönkakor som kallas Kosai eller vetemjöl stekt och ätit med socker som kallas Fankasau kan ätas som frukostgröt och socker som kallas Koko.

Kilishi – Dry Meat från Hausa Tribe

En annan intressant sak om mat i Hausa -stammen är att det finns ett överflöd av kött, särskilt nötkött, eftersom de gör mycket boskapsuppfödning. De har populära grillade nötköttsdelikatesser som Suya, Kilishi, etc. Komjölk som kallas Nunu med Fura är också en av deras frekventa och uppskattade måltider. De har också gott om rotfrukter som lök, morötter etc.

Klä på sig

Hausa -folket är kända för sin genomarbetade klädsel. De har en mycket begränsad klädkod som huvudsakligen beror på deras religiösa övertygelse. Männen bär stora flytande klänningar som kallas ‘Babban riga ’ och en mantelliknande klänning med mönster som kallas ‘Jalabia ’ eller ‘Juanni ’. Männen får använda kepsar som kallas ‘Fula ’. Kvinnorna identifieras med sina omslag som kallas ‘Abaya ’, blusar, huvudband, sjalar och hijab. De bär också Hausa -vävar som sina vanliga frisyrer. Hausa -kvinnor använder också mycket smycken, smycken och målningar. Lalli- eller hennamålningarna och teckningarna är också en oumbärlig del av deras sminkning.

Hausa -stammen är också kända för framstående stammärken som de drar främst i ansiktet och ibland på andra delar av kroppen. Uppkomsten av Hausa stammärken var för identifiering. Vid någon tidpunkt i historien hade varje klan/by sina egna distinkta stammärken som gjorde det enkelt för någon av dem att identifiera sina släktingar och släktingar i händelse av invasion, krig, vilse eller fångade för slaveri. Men senare började kapitalisten bland dem rippa av dem genom att vara kreativa och göra onödiga tatueringar på kroppen, särskilt kvinnorna.

Äktenskap

Hausa traditionella äktenskap är mestadels baserat på islamiska ritualer, och inte lika tidskrävande eller dyrt som Igbo och Yoruba traditionella vigselceremonier. Tidigt äktenskap och polygami är mycket normalt och vanligt med Hausa -kulturen.

Processen som leder fram till äktenskapet är dock något liknande det man får i de andra regionerna i Nigeria. När en man ser kvinnan han vill gifta sig med måste han först och främst söka tillstånd från hennes föräldrar. Den blivande brudens familj kommer sedan att utföra en undersökning om mannens bakgrund för att fastställa hans religiösa övertygelse, etik, moral och familjets seder, samt varje viktig detalj om hans uppväxt. Den blivande brudgummen, om den godkänns av kvinnans familj, får se henne kort men alla former av fysisk kontakt, romantik eller uppvaktning före äktenskapet är starkt avskräckta. När kvinnan väl accepterat äktenskapserbjudandet skickar mannen sina föräldrar eller vårdnadshavare samt äldre släktingar för att formellt be om hennes hand i äktenskapet. I detta besök offentliggör mannen sina avsikter öppet medan de blivande brudens föräldrar ger sitt samtycke, en handling som kallas Gaisuwa.

Hausa stamäktenskap

Äktenskapet präglas av brudpris, som getts av brudgummens familj till bruden och en hemgift för bruden som hennes familj tillhandahåller. Och efter Gaisuwa börjar budgivningen av hemgift. De försöker vanligtvis att hålla det så lågt som möjligt eftersom de tror att en lägre hemgift lockar fler välsignelser. Betalningen av hemgift är känd som Sadaki, varefter Sarana följer, det vill säga handlingen att fastställa bröllopsdatumet. Sedan ringde bröllopet Fatihah kommer, följt av mottagning, känd som Walima. Dessa två evenemang organiseras beroende på beslutet från de två inblandade familjerna.


Hausa-Fulanis historia

Övervägande Hausa-talande samhällen är utspridda i hela Västafrika och på den traditionella Hajj-vägen norrut och österut genom Sahara, med en särskilt stor befolkning i och runt staden Agadez. Andra Hausa har också flyttat till stora kuststäder i regionen som Lagos, Port Harcourt, Accra, Abidjan, Banjul och Cotonou samt till delar av Nordafrika som Libyen under de senaste 5000 åren. Hausa, lever traditionellt i små byar såväl som i förkoloniala städer och städer där de odlar grödor, odlar boskap inklusive boskap samt ägnar sig åt handel, både lokala och långa sträckor över Afrika. De talar Hausa-språket, ett afro-asiatiskt språk i den tchadiska gruppen. Hausa -aristokratin hade historiskt utvecklat en ryttarbaserad kultur. Fortfarande en statussymbol för den traditionella adeln i Hausa -samhället, hästen är fortfarande med i Eid -firandet, känd som Ranar Sallah (på engelska: bönens dag). Daura city är Hausa -folkets kulturella centrum. Staden föregår alla andra stora Hausa -städer i tradition och kultur.

Daura, i norra Nigeria, är den äldsta staden i Hausaland. Hausa i Gobir, även i norra Nigeria, talar språkets äldsta klassiska språk. [36] Historiskt sett var Katsina centrum för Hausa islamiskt stipendium men ersattes senare av Sokoto från 1800 -talets Usman Dan Fodio islamiska reform. [37]

Hausa är kulturellt och historiskt närmast andra etniska grupper i Sahel, främst Fula the Zarma och Songhai (i Tillabery, Tahoua och Dosso i Niger) Kanuri och Shuwa -araberna (i Tchad, Sudan och nordöstra Nigeria) Tuareg (i Agadez, Maradi och Zinder) Gur och Gonja (i nordöstra Ghana, Burkina Faso, norra Togo och övre Benin) Gwari (i centrala Nigeria) och Mandinka, Bambara, Dioula och Soninke (i Mali, Senegal, Gambia, Elfenbenskusten och Guinea) .

Alla dessa olika etniska grupper bland och runt Hausa bor i de vidsträckta och öppna länderna i Sahel-, Saharan- och Sudanian -regionerna, och som ett resultat av geografin och det genomgående nätverket av traditionella afrikanska handelsvägar har de haft sina kulturer tungt påverkas av deras Hausa -grannar, enligt TL Hodgkin ”Den stora fördelen med Kano är att handel och tillverkning går hand i hand, och att nästan varje familj har en andel i det. Det är något storslaget med den här industrin, som sprider sig i norr så långt som till Murzuk, Ghat och till och med Tripoli, till väst, inte bara till Timbuctu, utan till viss del även till Atlanten, själva invånarna i Arguin -klädsel i duken vävd och färgad i Kano i öster, över hela Borno, …och i söder & invaderar hela Adamawa och begränsas bara av hedningarna som inte bär några kläder. I ett tydligt vittnesbörd om T.L Hodgkin ’s påståenden är folket i Agadez och Saharan områden i centrala Niger, Tuareg och Hausa -grupperna oskiljbara från varandra i sina traditionella kläder, både bär tagelmust och indigo Babban Riga/Gandora. Men de två grupperna skiljer sig åt i språk, livsstil och föredragna lastdjur (Tuareg använder kameler medan Hausa rider hästar)

Andra Hausa har blandat sig med etniska grupper söderut som Yoruba i gamla Oyo [citat behövs], Nupe ochIgbirra i skogsbältets norra utkanter och på liknande sätt som deras grannar i Sahel har starkt påverkat kulturerna i dessa grupper. Islamisk sharialag är löst landets lag i Hausa -områden, väl förstådd av alla islamiska lärare eller lärare, känd i Hausa som en m ’allam, mallan eller malam (se Maulana). Denna pluralistiska inställning till etnisk identitet och kulturell tillhörighet har gjort det möjligt för Hausa att bo i en av de största geografiska regionerna i icke-bantuiska etniska grupper i Afrika

Nok -kulturen dök upp i norra Nigeria omkring 1000 fvt och försvann under okända omständigheter omkring 300 e.Kr. i regionen Västafrika. Det antas vara en produkt av en förfädernation som förgrenade sig för att skapa Hausa, folket i Gwandara-språk, Biram, Kanuri, Nupe-folk, Kwatarkwashi-kulturen i Tsafe eller Chafe i dagens Zamfara-stat som ligger nordväst om Nok is thought to be the same as or an earlier ancestor of the Nok.

Nok’s social system is thought to have been highly advanced. The Nok culture is considered to be the earliest sub-Saharan producer of life-sized Terracotta.

The refinement of this culture is attested to by the image of a Nok dignitary at the Minneapolis Institute of Arts. The dignitary is portrayed wearing a “crooked baton” [42][43] The dignitary is also portrayed sitting with flared nostrils, and an open mouth suggesting performance. Other images show figures on horseback, indicating that the Nok culture possessed the horse.

Iron use, in smelting and forging for tools, appears in Nok culture in Africa at least by 550 BC and possibly earlier. Christopher Ehret has suggested that iron smelting was independently discovered in the region prior to 1000 BC In the 7th century, the Dalla Hill in Kano was the site of a Hausa community that migrated from Gaya and engaged in iron-working The Hausa Bakwai kingdoms were established around the 7th to 11th centuries. Of these, the Kingdom of Daura was the first, according to the Bayajidda Legend.

The Hausa Kingdoms were independent political entities in what is now Northern Nigeria. The Hausa city states emerged as southern terminals of the Trans-Saharan caravan trade. Like other cities such as Gao and Timbuktu in the Mali Empire, these city states became centres of long-distance trade. Hausa merchants in each of these cities collected trade items from domestic areas such as leather, dyed cloth, horse gear, metal locks and Kola nuts from the rain forest region to the south through trade or slave raiding, processed (and taxed) them and then sent them north to cities along the Mediterranean. [49] By the 12th century AD the Hausa were becoming one of Africa’s major trading powers, competing with Kanem-Bornu and the Mali Empire The primary exports were leather, gold, cloth, salt, kola nuts, slaves, animal hides, and henna. Certainly trade influenced religion. By the 14th century, Islam was becoming widespread in Hausaland as Wangara scholars as well as scholars and traders from Mali and the Maghreb brought the religion with them. [51]

By the early 15th century the Hausa were using a modified Arabic script known as ajami to record their own language the Hausa compiled several written histories, the most popular being the Kano Chronicle. Many medieval Hausa manuscripts similar to the Timbuktu Manuscripts written in the Ajami script, have been discovered recently some of them even describe constellations and calendars. [52]

The Gobarau Minaret was built in the 15th century in Katsina. It is a 50-foot edifice located in the centre of the city of Katsina, the capital of Katsina State. The Gobarau minaret, a symbol of the state, is an early example of Islamic architecture in a city that prides itself as an important Islamic learning centre. The minaret is believed to be one of West Africa’s first multi-storey buildings and was once the tallest building in Katsina. The mosque’s origin is attributed to the efforts of the influential Islamic scholar Sheikh Muhammad al-Maghili and Sultan Muhammadu Korau of Katsina. Al-Maghili was from the town of Tlemcen in present-day Algeria and taught for a while in Katsina, which had become a centre of learning at this time, when he visited the town in the late 15th century during the reign of Muhammadu Korau. He and Korau discussed the idea of building a mosque to serve as a centre for spiritual and intellectual activities. The Gobarau mosque was designed and built to reflect the Timbuktu-style of architecture. It became an important centre for learning, attracting scholars and students from far and wide, and later served as a kind of university.

Muhammad Rumfa was the Sultan of the Sultanate of Kano, located in modern-day Kano State, Northern Nigeria. He reigned from 1463 until 1499. Among Rumfa’s accomplishments were extending the city walls, building a large palace, the Gidan Rumfa, promoting slaves to governmental positions and establishing the great Kurmi Market, which is still in use today. Kurmi Market is among the oldest and largest local markets in Africa. It used to serve as an international market where North African goods were exchanged for domestic goods through trans-Saharan trade . Muhammad Rumfa was also responsible for much of the Islamisation of Kano, as he urged prominent residents to convert.

Sallah procession in northern Nigeria

The legendary Queen Amina (or Aminatu) is believed to have ruled Zazzau between the 15th century and the 16th century for a period of 34 years. Amina was 16 years old when her mother, Bakwa Turunku became queen and she was given the traditional title of Magajiya, an honorific borne by the daughters of monarchs. She honed her military skills and became famous for her bravery and military exploits, as she is celebrated in song as “Amina, daughter of Nikatau, a woman as capable as a man.”Amina is credited as the architectural overseer who created the strong earthen walls that surround her city, which were the prototype for the fortifications used in all Hausa states. She subsequently built many of these fortifications, which became known as ganuwar Amina or Amina’s walls, around various conquered cities. The objectives of her conquests were twofold: extension of her nation beyond its primary borders and reducing the conquered cities to a vassal status. Sultan Muhammad Bello of Sokoto stated that, “She made war upon these countries and overcame them entirely so that the people of Katsina paid tribute to her and the men of Kano and… also made war on cities of Bauchi till her kingdom reached to the sea in the south and the west.” Likewise, she led her armies as far as Kwararafa and Nupe and, according to the Kano Chronicle, “The Sarkin Nupe sent her (i.e. the princess) 40 eunuchs and 10,000 kola nuts.

From 1804–1808, the Fulani, another Islamic African ethnic group that spanned West Africa and have settled in Hausaland since the early 1500s, with support of already oppressed Hausa peasants revolted against oppressive cattle tax and religious persecution under the new king of Gobir, whose predecessor and father had tolerated Muslim evangelists and even favoured the leading Muslim cleric of the day, Sheikh Usman Dan Fodio whose life the new king had sought end. Sheikh Usman Dan Fodio fled Gobir and from his sanctuary declared Jihad on its king and all Habe dynasty kings for their alleged greed, paganism, injustices against the peasant class, use of heavy taxation and violation of the standards of Sharia law. The Fulani and Hausa cultural similarities as a Sahelian people however allowed for significant integration between the two groups. Since the early 20th century, these peoples are often classified as “Hausa-Fulani” within Nigeria rather than as individuated groups. In fact a large number of Fulani living in Hausa regions cannot speak Fulfulde at all and speak Hausa as their first language. Many Fulani in the region do not distinguish themselves from the Hausa, as they have long intermarried, they share the Islamic religion and more than half of all Nigerian Fulani have integrated into Hausa culture.

British General Frederick Lugard used rivalries between many of the emirs in the south and the central Sokoto administration to prevent any defence as he worked toward the capital. As the British approached the city of Sokoto, the new Sultan Muhammadu Attahiru I organised a quick defence of the city and fought the advancing British-led forces. The British forces won, sending Attahiru I and thousands of followers on a Mahdist hijra.

The Hausa Northern (eternal) Knot or ‘Dagin Arewa’, a traditional symbolic indicator of Hausa identity

On 13 March 1903 at the grand market square of Sokoto, the last Vizier of the Caliphate officially conceded to British Rule. The British appointed Muhammadu Attahiru II as the new Caliph. Lugard abolished the Caliphate, but retained the title Sultan as a symbolic position in the newly organised Northern Nigeria Protectorate. In June 1903, the British defeated the remaining forces of Attahiru I and killed him by 1906 resistance to British rule had ended. The area of the Sokoto Caliphate was divided among the control of the British, French, and Germans under the terms of their Berlin Conference.

The British established the Northern Nigeria Protectorate to govern the region, which included most of the Sokoto empire and its most important emirates Under Lugard, the various emirs were provided significant local autonomy, thus retaining much of the political organisation of the Sokoto Caliphate. The Sokoto area was treated as just another emirate within the Nigerian Protectorate. Because it was never connected with the railway network, it became economically and politically marginal.

But, the Sultan of Sokoto continued to be regarded as an important Muslim spiritual and religious position the lineage connection to dan Fodio has continued to be recognized One of the most significant Sultans was Siddiq Abubakar III, who held the position for 50 years from 1938–1988. He was known as a stabilising force in Nigerian politics, particularly in 1966 after the assassination of Ahmadu Bello, the Premier of Northern Nigeria

Following the construction of the Nigerian railway system, which extended from Lagos in 1896 to Ibadan in 1900 and Kano in 1911, the Hausa of northern Nigeria became major producers of groundnuts. They surprised the British, who had expected the Hausa to turn to cotton production. However, the Hausa had sufficient agricultural expertise to realise cotton required more labour and the European prices offered for groundnuts were more attractive than those for cotton. “Within two years the peasant farmers of Hausaland were producing so many tonnes of groundnuts that the railway was unable to cope with the traffic. As a result, the European merchants in Kano had to stockpile sacks of groundnuts in the streets.” (Shillington 338).

The Boko script was imposed on the Hausa by the British and French colonial forces and made the official Hausa alphabet in 1930. Boko is a Latin alphabet used to write the Hausa language. The first boko was devised by Europeans in the early 19th century, and developed in the early 20th century by the British (mostly) and French colonial authorities. Since the 1950s boko has been the main alphabet for Hausa. Arabic script (ajami) is now only used in Islamic schools and for Islamic literature. Today millions of Hausa-speaking people, who can read and write in Ajami only, are considered illiterates by the Nigerian government. Despite this, Hausa Ajami is present on Naira banknotes. In 2014, in a very controversial move, Ajami was removed from the new 100 Naira banknote.


Towards a Less Orthodox History of Hausaland*

The historiography of Hausaland has laboured under a strong tradition of orthodoxy which recent secondary works have inherited from the more-or-less primary oral-cum-written sources. General cultural evidence (linguistic, ethnographic and archaeological) has been regarded as subsidiary, so that its potential for reconceptualization and for critical reevaluation of the conventional sources and orthodox interpretations has been missed. Instead, antiquarian approaches have been encouraged. Thus the view has persisted that Hausa as a cultural and linguistic entity has an antiquity running to several millennia, and also that it originated in the Sahara or around Aïr, whence it was pushed southward by desiccation or by Tuareg nomads. Contrarily, the clear message of linguistic geography and of Hausa's place within the Chadic family is that Hausa. expanded from east to west across the savanna belt of northern Nigeria. And the relative homogeneity of the language and culture within this vast zone indicates that the spread is quite recent (within the present millennium, say). It would have involved some assimilation, of previously settled peoples of the northern Nigerian plains, most of whom wouldl have spoken languages of the ‘Plateau’ division of Greenberg's Benue–Congo subfamily, of Niger-Congo.

This Hausaization, as it proceeded from its old bases in eastern Hausaland, would have been both a cultural and an ecological process, through which woodland would have been converted into more open and continuous savanna to support grain-cultivation and a denser peasant population. This process would have reached western Hausaland (Zamfara and Kebbi) around the middle of this millennium. Cattle – and Fulani herdsmen – would in time have played an important role in this cultural ecology (and in restricting the tsetse zones).

The old theory of a northern origin for the Hausa is bound up with the problem of Gobir in north-western Hausaland. Gobir's claim to be one of the original seven kingdoms (Hausa bakwai ) is probably a late invention. Moreover, the common assumption that Gobirawa Hausa migrated from Aïr seems to derive from a misinterpretation of the written sources.

Finally the bakwai legends are reconsidered. Despite the scepticism of some modern critics, the legends appear to reflect, albeit in idealized form, a real historical development. They represent a foundation charter for the Hausa as a multi-state ethnicity, and enshrine the vague memory of how Hausaland and ‘Hausaness’ began from a series of small centres and hill-bases on its eastern side. Thus the interesting argument of Abdullahi Smith, that the Hausa people emerged long before state systems arose among them, is disputed. Rather, these should be seen as two facets of a single process during the present millennium.


Kanun bayannai

A farko-farkon karni na 1900, a sa'adda kabilar Hausa ke yunkurin kawar da mulkin Aringizo na Fulani, sai Turawan Mulkin Mallaka na Birtaniya suka mamaye arewancin Nijeriya, da kuma kafa manufofin mulkin bayan gida, a bisa karkashen mulkin Birtaniya,'yan mulkin mallaka sai suka marawa Fulani baya na cigaba da manufofin Aringizon siyasarsu, har yanzu dai mulkin gamin gambiza tsakanin Hausawa da Fulani shi ne yayi kane-kane a arewacin Nijeriya. Kodayake, Hausawa na farko-farko maharba ne, amma da zuwan Addinin Musulunci da kuma karbarsa da hannu bibbiyu ya sanya labari ya sha bambam. Daura Kasace wacce a kasani mai dadewa da tarihi a kasar Hausawa.A ƙabilun Fulani majiɓinta hausawa akwai Sulluɓawa, Mallawa Yolawa, Danejawa, Dambazawa da Modibawa. bahaushe yakan ce “ Bahaushe mai ban haushi. Kaso mutum ka rasa abinda zaka bashi”. [6] Miles a cikin littafin shi ya kawo ma'aunan da Hausawa suke la'akari da shi a hankalce wajen gane cikakken bahaushe, suna duba wadannan abubuwan kamar haka

 • Addini
 • Garin Haihuwa
 • Ancestral
 • Jama’a
 • Ƙasa
 • Ƙabila
 • Birni Ko Gari
 • Launin Fata . [7]

Bayajidda Gyara

Bayajidda: Sunanshi Abu Yazidu. ya auri sarauniyar Daurama na wannan lokacin, sun haifi yara biyu. yaronsu mai suna Bawo ya Haifa Bakwai na Halas, sune Daurawa, Kanawa, Gobirawa, Ranawa, Zazzagawa, Katsinawa da kuma Birmawa, sannan kuma ya haifa yaran Banza guda Bakwai sune. [8]

Hausa sun cakuɗe da wasu yare, ta yanda suke da ƙabilu kamar su:

Hausa: musulunci yana da matuƙar muhimmanci ds tasiri a wajen Hausa, ta yanda hakan Hausawa suke kallon duk wanda bahaushe ne amma ba musulmi ba kamar ba bahaushe bane. [11] [9]

Fatauci, Ci rani da almajiranci Gyara

Hausawa sun shahara a fannin kasuwanci da safarar haaja zuwa wurare masu nisa. Kuma sunyi shahara ne wajen kutsa kai zuwa wasu ƙasashe, domin yaɗa addini ko neman aiki. Kusan ma ace afirka tsawonta da faɗinta babu inda basu buga ba. Tun ƙarni na goma sha ɗaya (11) hausawa ke hulɗa da ƙasashen larabawa. Suna ƙetara hamadar rairayi ta sahara, suna zuwa Maghrib (watau maroko da Aljeriya da Tunis) da lubayya ko Turabulus (watau Libiya). Kuma suna ƙetara chadi zuwa Sudan da Masar da Ƙasar Makka (Saudi Arabiya). Suna kai musu fatu, da ƙiraga da bayi, su kuma suna sayo tufafi da makamai. Wajen kudu da yamma kuwa, hausawa suna kutsa kai cikin ƙasar yarbawa, da Gwanja, da Dogomba, da AShanti a Ghana, a nan babban abin safarar su shine Goro da Gishiri. Su kuma sukan kai musu kanwa. [12]

Bauta da Baranci a wurin bahaushe ba munanan abubuwa bane, musamman abinda ya shafi koyan sana’a, bawa yana fansar kansa ne ta hanyar sana’a kuma mai koyan sana’a yana yin barance ne a gidan mai koya masa ne. Irin wannan almajirancin ana kiransa bauta. Duk mai wata sana’a. Ko dan kasuwa, ko malami, yana alfaharin ace ga wasu sun koya a wurinsa har su n ƙasaita, kuma sun fishi. [13]

Wani bahaushe a shekarar 1900

Hotan wani bahaushe a shekarar 1902

Hausawa sanye da kayan al'ada

Hausawa a ƙarni na 16 (1500) Gyara

Hausawa a ƙarni na 19 (1800) Gyara

Hausawa a ƙarni na na 20 (1900) Gyara

Hausawa a ƙarni na na 21 (2000) Gyara

Asalin kasafin Hausa tana yankin Afrika ta yamma, tsakanin hamadar sahara da kuma tekun atalantika, daga kudu da arewa, daga yamma da gabas kuma iyakar kwara. Ƙasar Hausa na iyakan layi na 15N zuwa 18N na arewa. Tana kuma tsakanin layi na (8E) da goma sha biyu (12W) a gabas [14] A bisa bayanin shaihu Mahdi Adamu,ƙasar Hausa ta asali ta faro ne tundaga lalle da Asodu, A can arewa maso gabas da agadas. Daga nan ne Gobirawa suka taso, da kaɗan-kaɗan har suka zo inda suke a yau a Nijeriya. A yanzu kuwa, hausa tana yaɗuwa ne. Tana ƙoƙarin komawa har zuwa gidanta na jiya ƙarshen iyakar ƙasar hausa a kudu kuwa shine, Yawuri, Zariya da inda Bauchi Tayi iyaka da kano. Gurin gabas (watau birom) itace iyakar ƙasar hausa daga gabas. A yamma kuwa bakin ta Filigue. Ƙasar hausa ita ce inda ba a buƙatar naɗa sarkin hausawa watau wannan bayani ya ware duk wasu zango zango, inda ake magana da hausa [15] Daura a ƙarni na 12, masrautar Daura tana sarautar fiye da garuruwa sittin.

Raba Nijar da Najeriya Gyara

Ƴardaji da Yekuwa karo na farko an raba su a dalilin mulkin mallaka na Faransa da turawan Birtaniya, inda yekuwa ta faɗa ɓangaren Nijar a ƙarƙashin mulkin mallakan faransa, inda kuma dukkanin Daura, Ɓaure da kuma Zango suka faɗa Najeriya ƙarƙashin mulkin mallakan turawan ingila. [16] Turawa sun zo Ƙasar Hausa sun zo ƙasar hausa ne a ƙarshen ƙarni na 17. [17] A shekarar 1906 zuwa 1908, Kaptin Tilho da kuma Majo O’shee’ sune suka saka turaka 148 a matsayin shaida akan inda Najeriya ta tsaya zuwa inda Nijar ta fara. [18] Turaka 63 suna da tsawon ƙafa 15, wanda aka turke a cikin ƙasa, abisa nisan ƙafa 4-5. [18] A tsakanin turaka na 93 da 94 aka samar da iyakan Nijar da Najeriya, wanda ya raba ƴardaji dake Najeriya da yekuwa dake Nijar. [19]

Harshen Hausa shi ne mafi girma da kuma mafi sanayyar harshe a nahiyar Afirka, harshen hausa ya aro wasu kalmomi daga wasu harsuna musamman Larabci kana kuma harshen na tafiya tare da yanayin mu na zamani bisa al'adar cudeni-in cudeka. Harshen Hausa dai ya zama harshen yau da kullum ga miliyoyin jama'a da ba Hausawa bane a nahiyar Afirka.

sune suka fi kowane ƙabila yawa a Afrika maso yamma. [20]

 • Daurawa,
 • Kanawa,
 • Gobirawa,
 • Ranawa,
 • Zazzagawa,
 • Katsinawa
 • Birmawa. [8]

Zaria: yawancin mutanen dake zaria ba asalin tsatsan hausawa bane a mahanga ta tarihi, yawancinsu mutane ne ƴan asalin ƙabilar fulani, da kuma mutanen da sukayi hijira zuwa zaria. [21]

Land Befolkning
Côte d'Ivoire 1,035,000 [22]
Benin 1,028,000 [23]
Sudan 500,000 [24]
Cameroon 386,000 [25]
Chad 287,000 [26]
Ghana 281,000 [27]
Central African Republic 33,000 [28]
Eritrea 30,000 [29]
Equatorial Guinea 26,000 [30]
Togo 21,000 [31]
Kongo 12,000 [32]
Gabon 12,000 [33]
Algeriet 11,000 [34]
Gambia 10,000 [35]

Maza Gyara

Mata Gyara

Yawancin Hausawa yan Sunna ne, suna bin mazhabin Malikiyya, wanda shine mazhabin da'aka basu tin a jihadin Usman Dan Fodiyo, Musulunci ya kasan ce a kasar Hausa ti kimanin karni na 11th, wanda akan iya bada tarihin Wali Muhammad dan Masani (d.1667) da kuma Wali Muhammad dan Marna (d. 1655) na jihar Katsina, wanda masu fatauci suke yada addinin zuwa garuruwan Hausawa, amman a karni 11, yawan cin Hausawa na wannan lokacin Maguzawa ne.

A farkon karni na 19th ne aka yi jihadi domin jaddada addinin musulunci a kasar Hausa, inda aka yaka sarkin Gobir mai suna Yunfa, sannan aka kafa daular musulunci ta farko a garin Sokoto a shekarar 1804. [36] Hausa tun taka rawan gani sosai wajen yada musulunci a cikin kasar Hausa, da kuma Afirka ta Yamma, suna kiran sarakunan su da wakilai na Musulunci, amman sarkin Sakkwato shine Sarkin Musulmi. [37] Karatun Alƙur’ani yana da matuƙar muhimmanci a ƙasar haujsa, wanda tunda ada da yanzu sukeyi. [38]

Mafi akasarin hausawa musulmai ne, sabili da haka galibin al’dunsu da suka shafi aure da haifuwa da mutuwa, duka sun ta’allaƙa ne da wannan addini. Sai ɗan abinda ba a rasawa na daga al’adunsu na gargajiya, musamman wajen maguzawa. [39] musulunci yana da matuƙar muhimmanci da tasiri a wajen Hausawa, ta yanda hakan Hausawa suke kallon duk wanda bahaushe ne amma ba musulmi ba kamar ba bahaushe bane. [40] [41] Aikin Hajji Yana ɗaya daga cikin Rukunnan Musulunci guda biyar Hausawa suna zuwa aikin Hajji sosai zuwa makka, musamman ma mutanen Kano, Sokoto, da Katsina, Hausawa su kance Alhaji suna nufin wanda yaje Makkah ya yi Aikin Hajji, Jam’in sa shine Alhazai, mace kuma Hajiya. [42] Hakan ya samo asali ne tin a karni na 19 a kasar Hausa, amman a karni na 21, kalman Alhaji da Hajiya yana daukan ma'anar mutum mai kudi, koda ko bai taba zuwa aikin Hajji ba.

Ginshikokin al'adun Hausawa na da mutukar jarunta, kwarewa da sanayya fiye da sauran al'ummar dake kewayenta. Bugu da kari, akwai cincirindon al'ummar Hausawa a manyan biranen yammacin Afirka da arewacin Afirka da kuma yankunan cinikayyar al'ummar Hausawa da kuma yankunan da Hausawa suka jima suna bi a hanyar ta zuwa aikin Hajji. Akwai kuma rubutattun adabi masu zurfi da kasidodi da kuma rubuce-rubuce a rubutun ajami da aka buga tun kafin zuwan Turawa 'yan mulkin mallaka na Birtaniya. Har ila yau, kuma wani tsarin rubutu a ajami da aka kirkiro tun kafin zuwan Turawa, da ba kasafai ake amfani da shi ba yanzu. [43] [44]

Hausawa mutane ne masu tsananin riƙon al’adunsu na gargajiya, musamman wajan tufafi, da abinci, da al’amuran da suka shafi aure. Ko haifuwa, ko mutuwa, da sha’anin mu’amala tsakanin dangi da abokai da shuwagabanni da sauransu da kuma ala’amuran sana’a ko kasuwanci ko neman ilimi. [39]

Tun daga zuwan turawa har zuwa yau, hausawa suna cikin alummomin da basu saki tufafin su na gargajiya sun ari na baƙi ba. Yawanci adon namiji a hausa baya wuce babban riga, da wando musamman tsala. Da takalmin fata ko ƙafa ciki da hula ƙube ko ɗankwara, ko dara. Idan kuma basarake ne ko malami ko dattijo, yakan sa rawani. Adon yamma kuwa, zane ne, da gytton yafawa, watau gyale da kallabi, da ƴan kunne da dutsan wuya watau sarƙa. [45] Mai Gari: A ƙasar Hausa shugaban ƙauye ko unguwa shi ake kira da Mai-gari. [46]

Auran Hausawa Gyara

Aure ya rabu kashi-kashi. Akwai auren soyayya, da auren dole/tilas da auren zumunta, da auren sadaka, da auren ɗiban wuta, da auren dangana-sanda, da auren gayya, da auren ɗiban haushi ko ɗiban takaici, da ɗiban tsiwa ko kece raini, da kashin ƙwarnafi, da sauran ire-irensu. [47] Aure: Asalin al’adar hausawa a aure sune kwana Bakwai ne a shagali, kwana ukun farko za ayi ne a gidan Amarya. Sauran kwanakin kuma a gidan ango. [48] ​​[49]

shi aure na soyayya aure ne wanda saurayi ke ganin budurwa yace yana santa da aure,itakuma sai ta amince masa, iyayenta ma su yarda da maganar, kana sai azo ayi niyyar daurin aure [47]

A nan saurayi ya kan ga yariya ne yace yana sonta da aure, amma ita bata amince masa ba. Iyayenta kuma su zaratar da hukunci, watau ko suna so, ko suna ƙi. Har ma akan bada yarinya ga wanda yake sa’an mahaifinta ne. Ko kuma sa’an kakanta, alhali kuma bata so, tana da wanda takw so, kuma akan nemawa saurayi budurwa ba tare da yana so ba, saboda wata alaƙa ko yarjejeniya da yake tsakanin iyayensu. [47]

Wannan aure ne wanda ake nema wa yaro ko yarinya daga cikin dagin uwa ko dangi na uba ba tare da an shawarci yaron ko yarinyar ba. Irin wannan auren, ana yinsa don ƙara danƙon zumunta tsakanin ƴan uwa. [47]

Shi auren sadaka aure ne da ake bayar da yarinya ga wani, saboda neman tubarriki, kamar irin sadakar da ake ba malamai, almajiransu, musamman idaan yarinya ta girma bata samu mashinshini da wuri ba. Ana yin auren sadaka don gudun kada ta jawo wa iyayenta abin kunya wani lokaci kuma idan mutum bai sami haihuwa da wuri ba, yakanyi alƙawarin cewa, zai bada ita sadaka in ya samu, yakan ba wani, yace in ya sami Ana yin auren sadaka don gudun kada ta jawo wa iyayenta abin kunya wani lokaci kuma idan mutum bai sami haihuwa da wuri ba, yakanyi alƙawarin cewa, zai bada ita sadaka in ya samu, yakan ba wani, yace in ya sami ƴa’ har ta rayu zai sadaka da ita. [47]

Wannan auren yana kasancewa bayan miji ya saki mace saki uku, alhali kuwa matan tana son mijinta, shima yana son ta, dole sai ta auri wani mutum, kafin ta samu damar komawa zuwa ga mijinta na farko. To, auren nan da tayi, da ƙudurin cewa zata dawo wurin mijinta na da, wannan shine auren ɗiban wuta ko kashe wuta. [47]

: Mutum ya kan auri matar dake zaune a gidan kanta. Sai ya zamana baza ta iya tasowa tazo gidansa ba, saboda waɗansu dalilai. Hakazalika shima ba zai iya zuwa gidanta ya zauna ba. Sai dai ya riƙa zuwa cen gidanta yana kwana. Irin wannan aure, dalilin da yasa ake kiransa dangana-sanda, saboda mai gida yana dangana sandarsa a bakin ƙofar ɗakinta ne, sannan ya shiga ya kwana. [50]

Idan matar mutum ta fita, alhali kuwa yana sonta, ya dai sake ta ne don ta addabe shi, to sai yayi sauri yayi wani aure kafi ya sake ta, ko kafin ta gama idda. Ba don komai zai yi wannan auren ba sai don kawai ya fanshe haushinsa, ko kuma don kada matar ta rigashi yin wani aure. [50]

: ana kuma kiransa auren ɗiban takaici, ko auren tsiwa, ko na kece raini da kashin ƙwarnafi. Idan matar mutum ta dame shi da fitina, yakan takanas ya auri wata mace mai kyau ko dukiya ko asali ko addini, fiye da wacce take gidansa, ko wacce ya saki, ana yin wannan auren do kawai fanshe haushi ko ɗebe takaici ko don a gusar da wulaƙanci da raini da kuma tsiwa na ba gaira ba dalili. [50]

Mu'amala Gyara

Hakazalika wajen mu’amala da iyaye ko dangi ko abokai, ko shuwagabanni ko maƙwapta ko wanin wadannan. Galibinsu na musulunci ne haka kuma sha’anonuwan sana’a da harkar kasuwanci da kuma neman ilimi, duk a jikin musulunci suka rataya. [51] karamci da girmama baƙo yana ɗaya daga cikin al’ada da addinin Hausawa, kuma shine alfaharin Hausawa girmama baƙo. [52] Bahaushe ya kanyi Karin magana yace “ Baƙon ka Annabinka”. ma'ana ka girmama shi matukar girmamawa.

Ranar Sallah Gyara

Neman aure Gyara

Matakan neman aure sune kyautar da yaro ko iyayensa sukan kai gidansu yarinyar da yaro yake so ya nema. Sabili da haka yakan ba diyar wani abu taɓawa. Ko mkuma ya kai kyautar wurin iyayenta, ko wasu waɗanda suke da dangantaka da ita, yadda zata gane cewa ana sonta. Ko kuma akwai wani abu mai muhimmanci gidansu, kamar kayan na gani ina so bayan waɗannan ake ƙunshewa a ba wata tsohuwa ko wani mutum, ya kai daga nan kuma sai a bashi dama ya ruƙa zuwa yana magana da yarinyan a gidansu, ko gidan wani ɗan uwanta makusanci, inda ba a yadda za ayi wata munaƙisha ko wani abu na ashhsa ba. A nan ne yake zuwa shi ko kuma tare da abokansa su zauna su tattauna tare da yarinyar. [53]

Sadaki Gyara

kuɗi ne wanda mace take ayyanawa a bisa ƙa’idar aure. Kuɗin da ake iya bayarwa a matsyin sadaki, ya tashi tun daga zumbar goma, watau sule da taro ko kwabo goma sha biyar, har zuwa abinda ya ninninka wannan. A wannan kuɗin yau lissafi ya kama daga kwabo goma sha biyu da rabi. [54]

Waliyyay Gyara

waliyyan aure sune dangi na ma’auran nan biyu, akasari iyaye ne ko WALIYYAN AURE: waliyyan aure sune dangi na ma’auran nan biyu, akasari iyaye ne ko ƴa’ƴa ko ƙanne, waɗanda suke wakiltar sashen yaro da sashen yarinya wajen ɗaurin aure. Baz a ɗaura aure ba sai da su. [54]

Shaidu Gyara

Ba a daurin aure a sakaye. Dole sai mutane sun shaida. To, mutanen da suke halartar wajen ɗaurin aure, sune shaidu. Lokacin da za ayi fatiha an faɗa a kunnensu sun saurara ko sunji sun shaida cewa, an bada wance ga wane. [54]

Goro da Kudin daurin Aure Gyara

Goro da kuɗi, waɗanda ake rabawa a wajen ɗaurin auren ana baiwa dukkan waɗnda suka halarta ɗaurin auren ne. Ana bayar da kuɗin zaure, da kuɗin liman, da kuɗin tauba, sai da kakanni. Kuma ana fitar da kuɗin maroƙa da na ƙattan gari. Ana raba kuɗin ne yayin da aka taru za a shafa fatiha. Akan aikawa kan aikawa ƴanuwa da masoya, da kuma abokan arziƙi za a ɗaura auren wane da wance a gidan wane. Saboda haka ana gayyatarsu ran kaza a watan kaza da lokaci kaza. [55]

Lefe Gyara

Tufafi ne kayan shafe-shafe, da takalma, da sauran kayayyakin adon mata, sun ɗan kunne, da sarƙar wuya, da tsakin lefe, a haɗa a sa a cikin lefe, ko fantimoti. Ko kwalla ko akwati, a ba wasu mata sukai gidansu yarimya. Wani lokacin kuma akan tara lefe da yawa na masu so daban daban a ajiya har sa’ar da aka tabbatar da wanda aka ajiye har sa’ar da aka tabbatar da wanda aka ga ya dace ya aureta sa’annan a mayarwa sauran nasu, a basu hakuri da zarar yaji an tabbatar masa sai ya aika da neman sa ranan biki. [56]

Zaman lalle Gyara

Amarya takan yi ƴan kwanaki biyu ko fiye da haka tana cikin lalle, ana kaita gida-gida ana yi mata gargaɗi, a ja kunnenta kuma a riƙa koya mata waɗansu abubuwa na addini da yadda ake zamantakewan rayuwa. Kuma ƴanuwa suna yi mata hidima don ganin damarsu da kuma son ransu, kafin ta koma zuwa gidansu ko gidan wani. [57]

Jere Gyara

Wasu daga cikin makusantan amarya, sune zasu ɗauki ɗawainiyar gyara ɗakin amarya, suyi jere, da kafin gado, da ƙawace ɗaki, da yin wasu al’adu kamar kafi (Tsari) ko kuma addu’o’i na gargajiya, saboda fatan samun zaman lafiya da kuma kare kai. A rannan ne akan ja kunnen amarya da barin wasu munanan ɗabi’u da yin kyawawansu da dai nisantar aikata abinda zai kawo rashin jituwa a tsakaninsu [58]

Budan kai Gyara

Wani ɗan bulaguro ne wanda amarya take yi zuwa gidansu, bayan kwana hudu, ko biyu, ko kuma ma mako ɗaya, saboda azo ayi mata jeren ɗaki, takanyi wannan ƴar ƙaura don a sami damar yi mata wasu ƴan gyare-gyare, kamar su kitso, da aski da shirye shiryen zama da mijinta. [59]

Aure Gyara

Aure na da alaƙa ce ta haliccin zaman tare tskanin namiji da kuma mace. Ana yinsa ne saboda abinda aka haifa ya samu asali, da mutunci da kiwon iyaye. Kuma shine maganin zina da “ƴaƴa marasa iyaye”. Aure muhimmin abu ne ga al’umma. Sabili da haka akwai hanyoyi ayyanannu na tabbatar dashi. [60] [61]

Sayen baki Gyara

Bayan ƴanmata sun watse, sai abokan ango su zo don a sayi bakin amarya, sabida baza ta yi musu magana ba sai an biya. Kuma a nan ne samari sukanyi ta wasa ƙwaƙwalwa da sauran magana kala-kala. Sayen baki yakan kasance da daddare ne, a inda ake sakewa ana darawa da kuma nishaɗi. [62]

Tarewa Gyara

Daga nan kuma sai shirya tarewarta a gidan miji. A ranar tarewa, sai ƴanuwan miji mata su zo gidansu amarya suna neman a basu matarsu, har su bada wani kuɗi na sayen amaryar, sannan a naɗa wata yarinya amaryar boko, bayan tsofaffi mata sun kai amarya ta gaskiya gidan mijinta. Sai a sa wata yarinya ta zama kamar itace amarya. Har a kaita gidan miji ana ta waƙe-waƙe na addini ko na batsa, saboda gudun wata makida ko makirci ko maƙarƙashiya wanda yakan faru daga wasu. [62]

Haihuwa Gyara

Daga zarar iyaye su tabbatar da samuwan ciki, sukan fara shirye-shirye saboda zuwan jaririn, uba yakan fara siyan itatuwa da tukunya domin wankan jariri da mahaifiyarsa. Yawancin lokuta akan samu tsohuwar mace wacce aka fi sani da Unguwar Zoma wacce take kula da lafiyar jariri da mahaifiyarsa, ta hanyar gyaran cibiyan jaririn da kuma tabattar da cewa mahaifiyar tayi wanka da ruwan zafi na aƙalla kwana bakwai kamar yadda al'ada ya tanadar. [63] Sinadaran yin wanka sun ƙunshi:

Bayan kwanaki kamar uku da haihuwa, uban jaririn yakan siyo nama "yawanci kan shanu kokuma kan rago" wanda ake yiwa mahaifiyar yaro farfesu dashi sannan a rabawa sauran ƴanuwa da maƙwapta. Sannan akan yi kunu yawanci kunun kanwa wanda mahaifiyar yaron zata rika sha domin samun isasshen nono da zata baiwa yaro.A lokacin da jaririn ya kai watanni bakwai, ana fara bashi abinci mai ruwa ruwa da nono har ya kai shekara 2 zuwa 2 ½. [63]

Suna Gyara

Ɗan da aka haifa Namiji ko Mace, ana raɗa masa suna ne bayan kwanaki bakwai da haihuwa a bisa al’ada. A wannan lokacin uban jaririn zai sayo rago da goro wanda za a rabawa baƙi da aka gayyata wajen taron raɗin sunan. [54] A ranar raɗin sunan akan gyara gida, ayi shara, a tsaftace gida sosai, ayi shimfiɗu a ƙofar gidan saboda baƙi masu zuwa taron sunan. Gabanin a soma walima, akan kira malami na unguwa ya yanka ragon da aka siyo domin raɗin sunan ayi kiran sallah cikin kunnen yaron tare da sanar dashi sunansa bayan kiran sallan. [54]

Wasu daga cikin sunayen da ake baiwa yaro a ƙasar hausa:

s/n Maza Mata
Isa Aisha
Musa Khadija
Yusuf Amina

Kaciya Gyara

Akan yi kachiya ga yara maza a bisa al'ada lokacin da suka kai shekaru 8-9 da haihuwa. Kuma akan bari sai lokacin hunturu saboda ƙananun ciwo da zasu iya yin lahani ga kachiyar sunyi ƙaranci a wannan lokacin. Yawanci iyaye sukan bar alamarin kaciyar a matsayin sirri ga yaran saboda gudun kar yaran su samu firgici gabanin lokacin da za'ayi musu kaciyan. [64]

Dangantaka a kasar hausa ya kunshi en uwa daga dangin guda biyu wata uwa da uba. Wasu daga cikin

 • Kaka
 • Uba
 • Uwa
 • Baba
 • Kawu
 • Goggo
 • Inna
 • Ɗan uwa
 • Ƴar uwa
 • Wa
 • Ƙane
 • Ya [65]
 • Ƙanwa
 • Jika – Jikanya
 • Tattaɓa kunne
 • Ɗan uba – ƴar uba
 • Agola
 • Uwar Gida, Amarya, Ango
 • Mowa (matar da miji yafi so)
 • Bora (matar da miji bai so sosai
 • Suruki – suruka
 • Ƴaya
 • Iya [66]

Asali garin Katsina sune cibiyar addinini musulunci a kasar Hausa, amman zuwa Shehu Usman Dan Fodio yasa vibiyar karatun addinini Musulunci ya tashi daga Katsina ya koma Daular Sokoto, a karkashin jagorancin Shehu Usman Dan Fodio da mukarraban sa. [67] Hausawa suna kiran al’adansu da al’adan gargajiya, wacce sukeyi duk shekara, ko a talabijin ko Bidiyo, ko kuma aikace cikin al’amuran yau da kullum. [68] Na daga cikin rubutun hausawa, suna yin rubutu ne asali da “ajami”, rubutu ne da haruffan larabci amman a luggar hausa, kuma suna rubutawa ne a fallen takarda. [5]

Rubutun Ajami na Hausawa a Najeriya a farkon karni na 20th, daga Suratul Hud.


Hausa are well known for their craftsmanship. There are leather tanners and leather-workers, weavers, carvers and sculptors, ironworkers and blacksmiths, silver workers, potters, dyers, tailors, and embroiderers. Their wares are sold in markets throughout west Africa.

Poverty is widespread among the Hausa. Poverty results in poor nutrition and diet, illness and inadequate health care, and lack of educational opportunities. Most of the region where the Hausa live is prone to drought. Hausa people suffer during harsh weather. Some Hausa have been unable to earn a living in rural areas, and have moved to the cities in search of work.


Titta på videon: BBC HAUSA LABARAN YAMMA LITININ