Travis Harvard Whitney

Travis Harvard Whitney


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Travis Harvard Whitney föddes i Indiana den 22 juni 1875. Han tog examen från Harvard Law School 1903, var assisterande sekreterare för den unga New York City Citizens Union.

Whitney gifte sig med Rosalie Loew, chefsjurist för New York Legal Aid Society, 1903. Paret utövade juridik som Loew & Whitney. Under de närmaste åren födde Rosalie Travis Jr. (1904), John (1905) och William (1907). Loew var judisk och enligt hennes biograf, Dorothy Thomas: "Det är känt att hon konverterade till protestantism, även om uppgifter om detaljerna inte finns tillgängliga. Whitneys kan inte ha varit helt främmande från hennes familj: Travis höll ett tal i synagogan, och på 1930 -talet hjälpte Rosalie sina föräldrars släktingar att bosätta sig i USA. "

År 1933 utsåg borgmästare Fiorello LaGuardia honom till tjänsteman vid Civil Works Administration som en del av det program som president Franklin D. Roosevelt tog in för att hantera problemet med arbetslöshet. På den tiden var han mycket sjuk och hans läkare berättade om nödvändigheten av vila och förmodligen en operation. "Jag tror att jag kan hålla," sa han till sin läkare.

Journalisten Heywood Broun minns att han fick ett telefonsamtal från Whitney: "Han ringde för att säga att om tidningsgillet skulle ge honom en lista över arbetslösa reportrar trodde han att han kunde placera några under CWA." Broun gick för att träffa honom direkt: "Vi förväntade oss att hitta ett kontor och en kontorspojke och förmodligen ett par sekreterare, men Whitney hade ett skrivbordskraft mitt i ett stort och livligt rum .... Den långa, tjocka mannen med djupt nedsänkta ögon ... satt där och red tumultet som en stadsredaktör. "

Broun skrev in Det verkar för mig (1935) att Whitney insåg att han var mycket sjuk men han insisterade på att arbeta: "Otvivelaktigt hade denna förvirrande, tunna man som tittade lite tveksamt genom glasögon en oro. Det var en passion. Jag antar att det är lite svårt att få papper att fungera verkar lika spännande eller romantiskt som kavalleri. Men du ser att han hade hittat sin moraliska motsvarighet för krig. "

Travis Harvard Whitney dog ​​den 8 januari 1934 efter komplikationer från akutoperation för ett blödande sår.

William James sa att mänskligheten måste hitta en moralisk motsvarighet för krig. Blow, bugles, blow, och låt oss lägga ett band med handflator på bröstet på Travis Harvard Whitney. Ingen soldat kunde ha varit mer galant än mannen som skrynklade vid sitt skrivbord i Civil Works Administration. Innan han skulle överlämna sig till att bli förd till sjukhuset där han dog, insisterade Whitney på att ge sina assistenter anvisningar om hur arbetet skulle fortsätta. Han slets av vånda men det var hans åtagande att sätta tillbaka två hundra tusen män och kvinnor till jobbet. Detta var bara något som måste göras.

Jag såg honom en gång, och mot bakgrund av hans död kommer jag sannolikt inte att glömma. Han ringde för att säga att om tidningsgillet skulle ge honom en lista över arbetslösa reportrar trodde han att han kunde placera några under CWA.

"När vill du träffa oss" frågade jag.

"Kom ner nu", svarade han.

Vi förväntade oss att hitta ett kontor och en kontorspojke och förmodligen ett par sekreterare, men Whitney hade ett skrivbord som stod mitt i ett stort och livligt rum. Han satt där och red tumultet som en stadsredaktör. Det fanns inga förberedelser av något slag. Den långa, tjocka mannen med djupt nedsänkta ögon började med att fråga: "Nu när får jag den listan?"

Jag har hört så mycket om byråkrati och byråkrati som jag inte trodde att han menade direkt. "Det kommer att ta lite tid", sa jag till honom. "Vi har inte en mycket stor präststyrka eller mycket kontorsutrymme, och naturligtvis måste John Eddy kolla upp namnen åt dig. Låt mig se - det här är torsdag - antar att vi får den listan en vecka från lördag och sedan på måndag kan vi verkligen börja arbeta med det. "

Han visade otålighet. "Det kommer inte att göra alls," sa han. "Du förstår inte. Det här är ett brådskande jobb. Varje dag räknas. Kan du inte låta mig ha en del av listan i övermorgon? Detta borde göras direkt. Kan du inte ringa mig i telefon i kväll?"

"Var kan jag hämta dig efter middagen?" Jag frågade. "Precis här."

"Hur sent?"

"Jag kan inte säga. Jag kommer att vara här tills jag är klar."

Travis Whitney höll det löftet. Han jobbade hela dagen och han arbetade hela natten. Han visste att han var allvarligt sjuk när han tog mötet. Läkare hade berättat om nödvändigheten av vila och förmodligen om en operation. "Jag tror att jag kan hålla", var hans duplik.

Och han bestämde sig för att vinna det loppet. Två hundra tusen jobb innan slutet kom. Jag tror att det var Lord Nelson som fick en fänrik att slå honom till en mast vid slaget vid Trafalgar. Whitneys mod var bättre än så. Han kedjade sig fast vid sitt skrivbord med en ren vilja.

Människorna runt omkring kunde se honom bli död grå i de sena timmarna. Nästan du kunde höra steget när hans motståndare gick framåt. Men allt han sa var: "Vi måste skynda oss." Han kände inte bara smärtan av sin egen fysiska tortyr utan vindens bett på kropparna av män som gick på gatorna utan skydd.

Jag vet inte vad Travis Whitneys ekonomiska filosofi kan ha varit. Han hann inte prata om det. "Någon dag" kunde helt enkelt inte passa in i hans ordning. Han tänkte på två hundra tusen jobb som måste göras och delas ut utan dröjsmål. Han hade det trakasserade utseendet på en flapjack -kock i ett timmerläger. "Direkt" ringde i hans öron som en trumpet. Kanske kom någon och sa till honom: "Men inser du inte att du inte löser någonting? Det här är bara ett tillfälligt ändamål. När revolutionen kommer ..."

Och jag föreställer mig att Travis Whitney vände döva öron och bara sa: "Två hundra tusen jobb och det här måste vara nu."

Han kunde inte få livskraften att hålla förrän han hade stigit över gränsen. De satte honom på hans sköld och bar bort honom, och jag hoppas att på hans grav kommer att skrivas "Dödad i handling."

Otvivelaktigt hade denna skramlande, tunna man som tittade lite tveksamt genom glasögon en oro. Men du ser att han hade hittat sin moraliska motsvarighet till krig. Och jag tror snarare att nästa gång jag hör ordet "hjältemod" kommer min omedelbara mentala förening inte att vara av någon mässingshatt på en kulle utan av Travis Whitney böjd över hans skrivbord. Och kanske kommer jag att se honom som en man mot himlen. Och jag kommer att höra honom när han säger: "Mer försiktigt, döden, kom långsammare. Rör mig inte förrän mitt jobb är klart."


Whitneys "misstag"

Så på showen talade Whitney om att hon ångrar över de misstag hon gjort. Det är ett känt faktum att Whitney togs från sina föräldrar av CPS, så mina systrar och jag spekulerade i att det var möjligt att Whitney var den som lämnade in dem för att vara vårdslösa föräldrar. Tankar?

Vid vilken ålder togs hon bort?

Mina fosterbarn skyller alltid på sig själva för deras borttagning. De beskriver det dock inte som ett misstag, formuleringen brukar vara "det var mitt fel".

Jag längtar efter att veta vad det är. Någon som vet?

Jag tror att "misstaget" blev kär och accepterade hennes fosterföräldrars världsbild.

Min förståelse för vad som hände med Whitney och hennes bioföräldrar kommer från att läsa Reddit så jake det med ett stort spannmål är salt men:

Whitney 's föräldrar är fundie och hon och hennes syskon växte upp på det sättet. Barnen avlägsnades från bioföräldrarnas hem av barnskyddstjänster av okänd anledning. Whitney placerades hos fosterföräldrar som inte var fundie. Hon blev bekväm med sina fosterföräldrar och älskade dem men tappade också några av de religiösa lärorna från hennes biofamilj. När Zach och Whitney träffades och gifte sig, pratade Whitney inte med sina bioföräldrar så det var hennes fosterföräldrar som gick på det första bröllopet. Sedan dess har saker och ting gått. Hennes förhållande till hennes bioföräldrar är i full gång igen och hennes förhållande till sina fosterföräldrar är obefintligt. Denna förnyelse av löftet handlade mycket mer om att hennes bioföräldrar skulle vara en del av hennes bröllop än något annat.


Verksamhetens historia och framtid

Det är dags att tänka om vad vi menar när vi pratar om "operationer". Verksamheten handlar inte bara om tillverkning. Verksamheten är och har alltid varit det som ger en organisation kraften att agera: att skapa värde för sina kunder för att fånga värde för sina aktieägare och att dela värde med sitt ekosystem. I en tid av allestädes närvarande digital teknik ger verksamheten en ökande variation av organisationer, allt mer modulära, anslutna och distribuerade, allt mer centrerade kring programvara och data.

Verksamhetsområdet har genomgått några stora utvecklingar under sin historia. Efter att ha vuxit ur den industriella revolutionen i slutet av 1800 -talet tog fältet fart när den moderna ekonomin växte fram från det nya fenomenet volymtillverkning. Innovatörer som Eli Whitney (han av bomullsginen) ledde vägen med populariseringen av tillverkningssystem som förvandlade en hantverksekonomi baserad på "arkivering och montering" av delar.

Nyligen omtyckta begrepp om "utbytbara delar" tillämpades först på konstruktionen av musketer och gjorde det möjligt för en ny ras av industriister att uppfinna och finslipa ett modulärt produktionssystem, där enskilda komponenter kunde tillverkas oberoende och i stor skala. Detta ledde gradvis till begreppen logistik, försörjningskedjor och löpande band och utgjorde grunden för "American System of Manufacturing", som växte under första halvan av 1900 -talet och toppade under 1950- och 60 -talen. Under 1900 -talets första hälft drevs verksamheten var fokuserade endast på tillverkning. (Faktum är att Harvard Business School vid en tidpunkt erbjöd praktiska demonstrationer i klassrummet om användning av svarvar och fräsmaskiner.)

Insight Center

Verksamhetens framtid

På 1960 -talet exploderade verksamhetsforskningsområdet och utvecklade en mängd olika analysmetoder för att analysera och optimera flödet av varor och information i tillverkningssystem. Användningen av dessa metoder sprider sig bortom tillverkning till olika servicekontext, allt från banker till elleverantörer. Detta ledde till etableringen av serviceledning och servicevirksomhet som kärnämnen inom verksamhetsområdet. Utvecklingen fortsatte under 1980- och 1990-talen, eftersom nya generationer av digital teknik började revolutionera grunderna för driftsförträfflighet och utvidga området till ledningen för företag som levererar mjukvarubaserade produkter och tjänster. Ja, Microsoft och Yahoo! behövde operationer också.

Från sin tidigaste tid har digital teknik möjliggjort drift. När allt kommer omkring har hanteringen av information alltid varit nyckeln till att fungera utmärkt. Oavsett om vi optimerar prognoser genom driftsundersökningar hos Nike eller beställer inventering genom Toyotas Kanban -system, är driftskapaciteten beroende av att hantera och optimera digitaliserad information. Och från de första kommersiella IBM -huvudramarna i slutet av 1950 -talet har datorer drivit ökad effektivitet i tillverknings- och serviceinstitutioner.

Så, vad är annorlunda nu? Den senaste tidens allestädes närvarande digitala teknik och dess exploderande applikationsutbud inom webbtjänster, mobila och nu sakernas internet innebär att utveckling och leverans av mjukvarutjänster börjar förvandla själva strukturen i vår verksamhet och driftsmiljö. Om det huvudsakliga i verksamheten är att ge ekonomiska agenter "makt att agera", förvandlar digital teknik den natur genom vilken denna makt definieras och levereras. Alltmer design och leverans av mjukvarutjänster är hela företagets verksamhetsmiljö. Oavsett om vi designar nya Ford Mustang, en ny finansiell investeringsprodukt eller nästa version av Snapchat, är huvuddelen av organisationens driftskapacitet mjukvarubaserad. Som sådan har design, hantering och distribution av programvara blivit central för ett företags driftsmodell.

Digital teknik möjliggör också helt nya driftsmodeller som alltmer öppnas, distribueras och delas mellan tusentals organisationer och enskilda bidragsgivare. Dessa nya modeller har gjort det möjligt för nära 9 miljoner oberoende utvecklare att bidra med appar till iOS och Android mobila plattformar. De har gjort det möjligt för Ubers 2 000 interna anställda att hantera den komplexa logistiken för 200 000 förare. Och de har gjort det möjligt för WhatsApp att växa till över 450 000 användare med färre än 30 anställda. Som sådan har utformningen av utvecklingsverktyg, operativsystemets API: er eller användarinpassningsprocessen för en mobilapplikation blivit lika avgörande för driftsförträfflighet som produktionsplanering eller inventeringsteori.

Och ändå, eftersom driftsmodeller alltmer förlitar sig på digitala nätverk som förbinder människor och organisationer för att möjliggöra deras "handlingsförmåga", är traditionella föreställningar om driftsstrategi och hantering av leveranskedjor mer avgörande än någonsin. I ett stort ekosystem av organisationer, till exempel, blir hantering av leveranskedjor alltmer kritiska för uppbyggnaden av datacenterinfrastruktur. Dessutom blir digital teknik alltmer allestädes närvarande när den traditionella analoga och digitala världen smälter samman. Gamla företag behöver inte bara förstå relativt ny digital teknik, utan relativt nya företag (se Microsoft, Google och Amazon) måste förstå och behärska traditionella driftskoncept.

Så låt oss inte likställa verksamhetsområdet med det amerikanska tillverkningssystemet. Silicon Valley behöver också makt att agera.


T6 Harvard History

Detta flygplan är känt av så många namn inklusive Myggan, The Window Breaker, The Pilot Maker och många fler. Det finns så många variationer i modeller att det blir förvirrande eftersom så många länder drev detta flygplan som den primära jakttränaren. Nedanför mycket kort historia av T-6 Harvard för att göra saker lite tydligare. År 1937 vann den nordamerikanska NA-26-prototypen en tävling om en grundläggande stridstränare för USAAC, och så småningom gick den i produktion som BC-1. Liten kunde North American Aviation veta hur berömd och många hans nya tränare skulle bli, med efterfrågan på det på grund av de brådskande behoven under andra världskriget. Flygplanet producerades i flera versioner och det flög med många armar, och produktionen fortsatte långt efter andra världskriget. Den metallramade BC-1 hade metallhud på vingar och svansenhet, tygklädda kontrollytor och huvudsakligen tygklädda flygkropp. Det fanns en Pratt och Whitney R-1340 9-cylindrig geting radiell framför och en inåt återkallande undervagn.

Nedan – T6 Harvard Wacky Wabbit landning vid Duxford december 2020 bana 24 med vinden 200/20 knop

Tillverkning av T6

Nordamerikanska snabba produktion av T-6 Texan sammanföll med krigstidens expansion av USA: s flygkrigsengagemang. Från och med 1940 hade de nödvändiga flygtimmarna för stridsflygare som fick sina vingar minskat till bara 200 under en förkortad utbildningstid på sju månader. Av dessa timmar var 75 inloggade i AT-6. US Navy piloter flög flygplanet omfattande, under SNJ-beteckningen, den vanligaste av dessa är SNJ-4, SNJ-5 och SNJ-6.

Den nordamerikanska T-6 Texan avancerade tränaren för två platser var klassrummet för de flesta av de allierade piloter som flög under andra världskriget. AT-6 (avancerad tränare) kallades SNJ av marinen och Harvard av British Royal Air Force, och utformades som en övergångstränare mellan grundläggande tränare och första linjens taktiska flygplan. Den omnämndes T-6 1948.
Sammantaget utbildade T-6 flera hundra tusen piloter i 34 olika länder under en period av 25 år. Totalt gjordes 15 495 av planen. Trots att den var mest känd som tränare, vann T-6 Texan också utmärkelser under andra världskriget och under de första dagarna av Koreakriget.

Texan var en utveckling av företagets grundläggande stridstränare BC-1, som först tillverkades för US Army Air Corps med det fasta landningsstället 1937 under ett kontrakt som krävde 174 flygplan. North American Aviation utformade NA-49-prototypen som en lågkostnadstränare med alla egenskaper hos en höghastighetsjaktplan.

Även om den inte var lika snabb som en fighter, var den lätt att underhålla och reparera, hade mer manövrerbarhet och var lättare att hantera. Ett pilotflygplan, det kan rulla, Immelmann, slinga, snurra, snäppa och vertikal rulla. Det var utformat för att ge bästa möjliga träning i alla typer av taktik, från marksträckning till bombardemang och hundstrider från luften. Den innehöll sådan mångsidig utrustning som bombställ, blindflygande instrument, pistol- och standardkameror, fasta och flexibla vapen och nästan alla andra enheter som militära piloter var tvungna att använda.

Specifikationer

Första flygningen (NA-49): 28 september 1938
Spänna: 42 fot 1/4 tum
Längd: 28 fot 11-7/8 tum
Sittplatser: Tandem
Kraftverk: Pratt & amp; Whitney Wasp R-1340-AN-1 550 hästkrafter (senare uppgraderade), luftkylda
Fart: 205 mph vid 5000 fot
Besättning: Pilot, styrman
Landningsställ: Infällbar
Propeller: Kontrollerbar tonhöjd

Brittiskt intresse för den texanska designen väcktes redan 1938 när den beställde 200 under beteckningen Harvard Mk I eller “Harvard As Is ” för service i södra Rhodesiens utbildning under Commonwealth Air Training Program. Eftersom Harvard Mk I (5000+) -designen modellerades efter den tidiga BC-1-designen, använde den efterföljande Harvard Mk II förbättringarna av AT-6-modellerna. År 1944 antogs AT-6D-designen av RAF och fick namnet Harvard MK III. Denna version användes för att utbilda piloter i instrumentträning i det brittiska vädret och för högre officerare att logga nödvändig sändningstid. Till stora sorg för Air Force High Command, användes Harvard “hack ” ofta för icke-militära aktiviteter som glädjeridning och inofficiella utflykter över den engelska landsbygden.

Så många olika varianter

SNJ-1-versioner av BC-1 gick till den amerikanska flottan, medan leveranser av BC-1: erna till RAF startade i december 1938, dessa flygplan kallades Harvard 1s av brittiska samväldets flygvapen. BC-1A och efterföljande versioner hade en reviderad rorform, trubbiga vingspetsar och ett metalltäckt flygkropp, med ett undantag, som hade en träkropp. Det fanns AT-6B, sedan kom AT-6C (SNJ-IV och Harvard 2A) som gjordes om med bland annat en bakre flygkropp vid strategisk materialbrist under andra världskriget. Men det fanns inga brister och standardstrukturen återvände till senare. Det fanns också AT-6D/SNJ-5/Harvard III, som med AT-6A- och C-versioner och deras SNJ- och Harvard-ekvivalenter utgjorde grunden för nästan alla WW2-kontrakt.

Under 1946 utvecklade det kanadensiska bil- och gjuteriföretaget Harvard Mk IV-tränaren enligt specifikationerna för T-6G och producerade 285 T-6J under samma design för USAF Mutual Aid Program. Texan utsågs till T-6G och såg stora förbättringar av ökad bränslekapacitet, en förbättrad cockpitlayout samt ett styrbart svänghjul. USA: s flygvapen och amerikanska marinstyrkor i Koreakriget modifierade texanerna under LT-6G-beteckningen och använde den i strid för framåtflygkontroll av propeller och jetdrivna strejkflygplan. Spanien använde den beväpnade T-6 i strid under Sahara-konflikten för patrull- och motupproroperationer. Frankrike gjorde omfattande stridsanvändning av beväpnade T-6-flygplan under den algeriska konflikten. Även om USA gick i pension T-6 från aktiv tjänst i slutet av 1950 ’s, använde flera nationer, inklusive Spanien, Sydafrika, Brasilien, Kina och Venezuela, “pilotmakaren ” som sin grundläggande tränare långt in 1980 -talet. Idag förblir över 600 T-6 ​​texaner i luftvärdigt skick. De flesta av de tidigare “hacks ” är baserade i Nordamerika och påminner om vikten av enkelhet i träning och funktion. *Historia av James A. Jensen och Wikipedia

T6 Harvard Aviation T-6 (J)

Våra vackert restaurerade flygplan anses vara T-6J eftersom de byggdes enligt amerikanska T-6G-specifikationen och hyrdes ut på långfristiga lån enligt MDAP-systemet. Se rullgardinsmenyn för G-BUKY och G-BJST för mer information. Som historien visar användes våra flygplan i stor utsträckning efter andra världskriget under 1950- och 60 -talen för att hjälpa till att utbilda piloter från hela världen, inklusive den nyreformerade tyska Luftwaffe!

Om du vill uppleva spänningen med att flyga äkta 'Pilot Maker' mejla oss för mer information eller ta en titt på vår flygupplevelsessida på rullgardinsmenyn T6 Harvard Services där du kommer att ledas till våra partners Classic Wings '


RICHARD WHITNEY HOUSE – 77 Pinnacle Road

Richard Whitney (4 maj 1798) huset ligger på nuvarande 77 Pinnacle Road. Huset är en förändrad arkitektur med central skorsten i federal stil byggd 1727 och finns med i vårt lokala register över historiska platser (HRV-169) samt Massachusetts Historical Commission's MACRIS.

Från vårt National Register of Historic Places Criteria Statement:

Whitney House är ett välbevarat tidigt hus som genomgick en viktig expansion tidigt på 1800-talet. Gården grundades under kolonialtiden, hem för en av Harvards mest framgångsrika medborgare. Huset var ursprungligen ett center-skorsten hus som har byggts ut och omorienteras till sin sju-bay, höft-tak, federal-stil form omkring 1812. Whitney House uppfyller kriterierna A och C på lokal nivå. Det behåller integriteten för plats, miljö, design, material, utförande, känsla och förening.

HISTORIEN.

Vi börjar med några utdrag från Nourse ’s “History of Harvard ” skriven 1894 om Richard Whitney och hans egendom i Harvard.
År 1731 var Richard Whitney en av nio framställare från Harvard -området som kallas “Stow Leg. Stow Leg var ett horisontellt landområde, beläget strax norr om Harvards mittdel, som sträckte sig från floden Nashua i väster till Littleton-gränsen i öster. Richard ägde ett område på två hundra tunnland som införlivades i den nyskapade staden Harvard 1732.

Vi börjar med Nourse ’s beskrivning av ‘Petitions for a Township ’ runt 1731 där nio nybyggare inklusive Richard Whitney från dåvarande ‘Stow Leg ’ bad om att få ingå i införlivandet av staden Harvard.

I Stow Leg, beräknat till 3740 hektar, anges Jonathan Rand som ”nutor. ” Framställarna var: John Daby, Jacob Gates, Shadrack Hapgood, Jonas Houghton, Samuel Mead, John Taylor, Thomas Wheeler, Jonas Whitney , Richard Whitney. ” (ref: s. 57)

År 1746 delade Richard och Hannah sitt land mellan sina söner Richard, Jr. och Josiah. Denna struktur, daterad 1727, kan ha konstruerats av Richard den äldre. Flera källor håller med om att Josiah Whitney (1731-1806) ockuperade denna fastighet efter hans första äktenskap med Sarah Farr 1751. Efter hans hustrus död gifte han sig med Sarah Dwelly 1774.

Här är Nourse: Den 2 september 1746, när hans familj växte och mognade, Richard Whitney “ … delade ett område på två hundra tunnland mellan hans söner Richard, Jr., och Josiah. Den senare under revolutionära dagar var Harvard ’s mest kända och inflytelserika medborgaröverste vid ett statsregemente, brigadgeneral efter kriget och ledare för majoriteten i stadspolitiken. Allmänna bostaden stod nästan mittemot det nuvarande almöshuset tills den revs 1869, efter att den hade tjänat staden i fyrtiofem år som hem för sina fattiga. ” (ref: s. 95)

HUSET.

Whitney -huset (visas på kartan ovan med en röd stjärna) ligger på västra sidan av Pinnacle Road, mellan Old Littleton Road och Park Lane. Det interna spärrsystemet avslöjar att denna struktur har sitt ursprung som en kolonial med två och en halv våning, fem-bay, center-skorsten. Denna beklädda mantelstruktur vetter mot väster under hela 1700-talet, eftersom vägen gick väster om huset.

Cirka 1812 omorienterades huset mot öster, uppdaterades stilistiskt med federal arkitektonisk prydnad och förstorades på följande sätt: två vikar lades till höger sidovägg gaveltaket ändrades till ett höfttak och en gavelväggsvalv byggdes ovanför mitten tre vikar. Den omplacerade mittposten accentuerades med sidoljus och frontades av en veranda med platt tak.

Den förstorade strukturen mäter sju vikar i bredd och två vikar på djupet en ny skorsten tillsattes för att värma de nya högra vikarna. Den symmetriskt inhägnade fasaden är upplyst med fönsterluckor med 6/6 fönster och ett okulärt fönster tänder den centrala vindrutan. Sidoposten, som ligger i den första högen på vänster sidovägg, är skyddad under en viktoriansk era, stagstödd dörrkåpa. Sena 1800-talets ändringar inkluderar ett polygonalt burspråk placerat i det högra bakre hörnet. En skjutdörr i full längd spänner över den bakre lutningen.
År 1832 hölls fastigheten av en R. Whitney, som kan ha ansvarat för renoveringen 1812. Enligt den nuvarande ägaren [1994] användes huset som sommarresidens under hela 1800 -talet och det förblev i samma familj. Ägandet gick ifrån C. F. Stone på 1870 -talet till G. Pettingill under sekelskiftet.

Byggnaden utvidgades nyligen via ett tvåvåningstillägg som projiceras från den vänstra halvan av den bakre fasaden. Arkitektonisk prydnad från federal tid består av det utsmyckade spåret av okulära fönster och sidoljus, och de doriska kolumnerna och den mångsidiga gesimsen på ingångsverandan.

Ett vagnhus med tre fack med omslag av mantel med en saltlådeprofil står oberoende till vänster om huset. Var och en av de tre segmenterade bågeöppningarna innehåller en dubbel läktedörr. Fastighetens smala baksida är frontad av ett staket efter järnväg och ett moget lövträd står till vänster om huset. Eftersom fastigheten sluttar bakåt, är den bakre gräsmattan inrymd av en fältstenhållande mur.

VISA BIOGRAFISKA ANMÄRKNINGAR.

Enligt en rapport från 21 maj 1750 av “ …Kommitté för att sitta i möteshuset, varje man och hustru i följande ordning ….I fjärde sätet i fronten. William Whetcombe, Lemuel Willard, Phineh Brown, Richard Whitney, John Peirce, Jeremiah Priest. … ger oss en rimligt fullständig rapport om skattebetalarna i Harvard i mitten av artonhundratalet. ” …och av Richard Whitney ’s plats i det samhället.

Och, på samma sätt 1766, “ …Frontens andra sits. Solomon Samson, Ens. Gordon Hutchins, Richard Whitney, Josiah Whitney, Jonathan Clark, Silas Rand, Joseph Willard. ”

I januari 1775 finner vi Richard i Fore Seat, Front Gallery och hans son, Richard, Jr., i Side Gallery Pew.

Förutom några anteckningar som involverade Richard, Jr., i driften av den nya evangeliska församlingskyrkan, noterar Nourse de två bröderna: Richard, Jr., och Josiah tjänstgör vid andra Worcester -regementet för milisen. Överste Josiah som befälhavare och hans bror tjänstgjorde tillsammans med 13 andra män från Harvard i slaget vid Quaker ’s Hill på Rhode Island sommaren 1778.

Det första mötet med promotorerna för Socialbiblioteket var i centrumskolan, och uppmanaren av samtalet var: Edmund Foster, Joseph Fairbank, Manasseh Sawyer, Amos Fairbank. Elijah Dwinnel, Francis Farr, Alexander Dustin, Joseph Willard, Jr., Richard Whitney, Ephraim Warner. Deras organisation genomfördes enligt bestämmelserna i lagen som antogs den 3 mars 1798, vilket gav biblioteksföreningar behörighet att förvärva och förvalta egendom. ” (ref: s. 384) Detta var Richard, senior 1793, bara fem år innan han avled.

Richard, Jr., tjänstgjorde i styrelsen för Selectmen 1799 och 1800.

Josiah hade en framstående militär karriär under revolutionskriget och steg till brigadgeneral 1783. Han värvade 1755 och var medlem i ett företag som marscherade mot fransmännen och indianerna vid Crown Point. Han uppnådde rang som överstelöjtnant 1775 och ledde elva kompanier som innehöll 560 volontärer. Året därpå placerades han som chef för försvaret av Boston Harbor, där han var stationerad i Hull, Mass.

Efter sin militära karriär utsåg guvernören honom till fredsdomare för Worcester County. Han tjänstgjorde Harvard som stadsmoderator och som medlem i styrelsen för utvalda 1783, 󈨘, och 󈨛-9. År 1788 utsågs han till delegat från Harvard till konventionen för ratificering av den federala konstitutionen. Han röstade med minoriteten och motsatte sig konstitutionen. Han fungerade också som statsrepresentant 1780, 󈨕, och 󈨛-89. Ingen av Josiahs söner var kvar i Harvard.

ALLMÄN JOSIAH WHITNEY (Richard, Richard, Richard, John), född i Stow, Mass., 12 oktober 1731 gift i Stow, 9 september 1751 med Sarah FARR, som föddes 19 januari 1735 och dog i Harvard, Mass. , 21 april 1773 Han gifte sig 2: a gången i Harvard, 3 februari 1774, med Sarah DWELLY, från Bridgewater. Han dog i Whitingham, Vt. Den 18 februari 1817.

Medborgaren i Harvard som hade den högsta militära rang under revolutionskriget var överste Josiah WHITNEY. Han var på den tiden stadens mest uppmärksammade och inflytelserika medborgare och ledaren för majoriteten i stadspolitiken.

Han föddes i Stow, den yngste sonen till Richard och Hannah (WHITCOMB) WHITNEY. Den 2 september 1746 dådade hans föräldrar till honom i Harvard, som han ockuperade strax efter äktenskapet. Han ärvde en förkärlek för militära angelägenheter, och när han om sin majoritet gick in på det som senare visade sig vara en mycket lysande militärrekord. (ref: “ The Decendents of John Whitney ” av Frederick Clifton Pierce, Chicago 1895)


Gertrude Vanderbilt Whitneys arvingar är tillbaka i styrelsen på familjens spanking-nya museum

Om du vill återuppliva den här artikeln besöker du Min profil och sedan Visa sparade berättelser.

Från vänster: Flora och Fiona Donovan, Flora Miller Biddle och Flora Irving, med ett Robert Henri -porträtt av deras förfader Gertrude Vanderbilt Whitney, på Whitneys nya plats. Målning: Robert Henri, Gertrude Vanderbilt Whitney. Olja på duk, 50 ″ × 72 ″: Whitney Museum of American Art, New York/ Gift of Flora Whitney Miller/ © Estate of Robert Henri Fotograferad av Annie Leibovitz, Vogue, Juni 2015

Om du vill återuppliva den här artikeln besöker du Min profil och sedan Visa sparade berättelser.

Whitney har alltid varit en familjeaffär. "Min mamma lämnade mig från museet", förklarade en gång Gertrude Vanderbilt Whitneys dotter Flora Whitney Miller. ”Hon sa att jag kunde behålla den eller sälja den. Jag bestämde mig för att behålla det. ” Fyra generationer Whitney -kvinnor har fungerat som presidenter eller styrelseledamöter i Whitney Museum of American Art under de senaste 100 åren, eftersom det växte från en liten privat klubb till en stor offentlig institution. Förhållandena mellan museet och familjen började dock sura när förvaltarna avskedade mångaåriga regissören Tom Armstrong i början av nittiotalet, och under de senaste tio åren, för första gången, fanns det inga Whitneys i styrelsen. Nu när museet börjar sitt nya liv i sin förföriska och vackert skalade Renzo Piano -designade byggnad i centrala Manhattan, har brottet läkts av den nuvarande direktören Adam Weinberg. Familjen Whitney är tillbaka i veckan.

En månad innan galan öppnar nya Whitney tillbringar jag en eftermiddag med Gertrudes barnbarn Flora Miller Biddle och barnbarnsbarnet Fiona Donovan. Biddle, vithårig men fortfarande ungdomlig vid 86, är informellt klädd i byxor och sneakers aristokratiska och mjuka, hon har ett smittande skratt och ett tyst självföraktande sätt. Donovan, som är i 50 -årsåldern och bär jeans och tröja, delar sin mammas lätthet och brist på pretension.

Ta en videoturné i det nya Whitney -museet med kurator Dana Miller:

We’re about to have lunch in Donovan’s modestly comfortable Park Avenue apartment, where touches of family history abound. Small bronze sculptures—some of which were models for the monumental works that established Gertrude’s surprising reputation as a serious artist—are on tables and pedestals. A row of mustache cups with built-in shelves to protect gilded-age facial hair adorns the glass-fronted cupboard: “All my life, I thought they were Italian majolica,” Biddle says, “until [the artist] Richard Tuttle came for dinner and told me these were made in New Jersey.”

Donovan serves soup in monogrammed, robin’s egg–blue Wedgwood bowls that came from Whileaway, the 175-foot yacht that belonged to Gertrude’s husband. “The h.p.w. stands for Harry Payne Whitney, my grandfather,” says Biddle. “I don’t think Gertrude went on it very much, to tell you the truth. It was more his thing.”

Gertrude Vanderbilt Whitney became an artist in spite of her birthright. Wealthy beyond measure—her father was the railroad baron Cornelius Vanderbilt II—she married a man who was equally rich. But the life of a society hostess with houses in New York City, Newport, Aiken, and elsewhere was never enough for her restless spirit. While her husband cruised, played polo, and dallied with other female companions, Gertrude—who had lovers of her own—took courses at the Art Students League of New York and established her own studio in Greenwich Village in 1907, where she went on to produce such large-scale commissions as Washington, D.C.’s, Titanic Memorial and Cody, Wyoming’s, Buffalo Bill monument. “She could have been moving to Bulgaria,” Weinberg observes. “It was so radical a move then for somebody like that to be hanging out with a truly bohemian crowd.” Six years earlier, Gertrude had written in her journal, “I pity above all that class of people who have no necessity to work. They have fallen from the world of action and feeling into a state of immobility and unrest . . . the dregs of humanity.”

new Whitney Museum of American Art nyc

Photo: Steven N. Severinghaus

While working as a sculptor, Gertrude met most of the artists of New York’s Ashcan School. She acquired a building on Eighth Street and later opened the Whitney Studio (which became the Whitney Studio Club) as a gallery and meeting place. “My grandmother started showing the art of the people who lived in the neighborhood, which most of the artists did then,” Biddle says. She never intended to create a museum, and unlike Peggy Guggenheim or Isabella Stewart Gardner, Gertrude did not consider herself a collector. To help the artists, though, she bought works from nearly every show.

When, in 1929, Gertrude offered to give the approximately 600 works she owned to the Metropolitan Museum of Art—and the Met haughtily turned her down—these works became the basis of the Whitney Museum of American Art.

Gertrude died, at age 67, in 1942 and bequeathed the museum to her oldest daughter, Flora Whitney Miller—Biddle’s mother. Tall, beautiful, and exquisitely dressed by Chanel and Balenciaga, Miller was devastated by her mother’s death and felt unequipped to lead the Whitney. “Mum was not the same kind of person as Gertrude,” her daughter tells me. “Gertrude was really quite determined. She wanted success. She wanted commissions. My mother wasn’t driven in that way.” Miller did, however, keep the museum running with large infusions of her own money, overseeing a move uptown and expanding the Whitney’s board with non–family members, including, in 1962, First Lady Jacqueline Kennedy.

After Miller stepped down as president, she wanted her daughter, who served on the board, to succeed her. Biddle was living in Connecticut with her first husband and four children, and she refused. One evening, at a dinner party in Norwalk, she met Victor and Sally Ganz, important collectors of Picasso and contemporary artists. “After dinner, Victor cornered me and proceeded to come down on the Whitney like a ton of bricks,” Biddle says. “He said we had every opportunity to be a great museum: This was America’s moment in contemporary art, and the Whitney wasn’t looking. We hadn’t bought the best artists when they were young and cheap, and we’d probably never be able to catch up now.” (In its loyalty to the prewar American artists it had championed from the start, the Whitney had missed out on major works by Robert Rauschenberg, Jasper Johns, and many other rising American artists.) “In spite of my distress,” she continues, “his words stayed with me through all that followed in the next years.”

Biddle did become the Whitney’s president in 1977. Working closely with Tom Armstrong, the buoyantly energetic director, she addressed the challenges of embracing contemporary art. To run the museum and build up a postwar collection required more resources than her much-depleted share of the Vanderbilt-Whitney fortune could provide, so she threw herself into the job of big-time fund-raising, even riding in the trunk of a circus elephant on Madison Avenue in a nationally publicized stunt to help raise $1.25 million for the museum to buy the world-famous Calder’s Circus.

Biddle also befriended artists and staff members at the museum. She was particularly close to the curator Marcia Tucker, who eventually went on to found the New Museum. “We were like sisters,” Biddle recalls. When Tucker decided to get a tattoo, Biddle went along, and came out with a bluebird on her right hip.

Gertrude Vanderbilt Whitney and daugthers Barbara and Flora early 1990s

Biddle stepped down as chair in the mid-nineties, increasingly frustrated by the museum’s direction. Her daughter Fiona Donovan remained on the board until 2003. “I see us as emerging from each other, fitting together like those Russian matryoshka dolls,” is how Biddle characterizes the family’s generational connection with the Whitney. As a child, Fiona had no particular interest in the museum. It wasn’t until a sophomore year spent in Paris that she fell in love with the Louvre, the Orangerie, and the history of art. “A year later,” Donovan says, “I started my life at the Whitney the same way my mom did, as a volunteer on the membership desk.” She went on to get her Ph.D. in art history at Columbia, published a book on Rubens, and has just finished one on Jasper Johns.

The family’s renewed involvement has a tangible influence. Whitney curator Chrissie Iles describes it as “a sense of intimacy, which brings a special meaning to the relationship with artists that began with Gertrude.” Laurie Simmons, whose work is hanging in the new building’s inaugural show, says, “All the Whitney women I’ve met have a quiet elegance and grace and modesty, yet the idea of a matriarchy is always there. You get the feeling it just är, and will continue to be, in perpetuity.”

Since becoming director in 2003, Weinberg has ushered in an era of good feeling. One of his main priorities was to solve the Whitney’s need for more space his efforts led to the move from Madison Avenue’s 1966 Marcel Breuer building to the dazzling new premises at the base of the High Line. In addition to bringing Donovan back to the board last November, Weinberg has also sought Biddle’s advice and counsel on the museum’s future, and has welcomed a fifth generation of Whitney women—two more Floras: Donovan’s daughter, a 21-year-old Wesleyan student who has interned for a summer at the Whitney, and niece, 27-year-old Flora Irving, who works at the Calder Foundation and is on the executive committee of the Whitney Contemporaries group.

“The important thing about the Whitney women is that they are doers, not figureheads,” says Weinberg. “They participate, they know the artists, they know the staff, they know the programs, and they’re not self-congratulatory.” The three women who founded the Museum of Modern Art—Abby Aldrich Rockefeller, Lillie P. Bliss, and Mary Quinn Sullivan—were all collectors, but Gertrude Vanderbilt Whitney, that adventurous and contrary spirit, was a maker of art. The museum she founded was an extension of her studio, a community, a place for artists. And the Whitney is still the artists’ museum—as the sculptor Charles Ray said recently, “My alma mater.”

Howard G. Cushing portrait of Gertrude whitney 1902

Photo: Whitney Museum of American Art, New York Gift of Gertrude Vanderbilt Whitney

Biddle and Donovan were at the gala opening on April 20, along with 400 of the Whitney’s closest friends, including a generous helping of artists. Biddle, who wore her grandmother’s lorgnette necklace and her mother’s gold bracelet with an Eisenhower charm on it, was seated at dinner between Jasper Johns and Renzo Piano. Michael Bloomberg and Adam Weinberg both singled her out in their speeches. “When we first decided to move downtown, Flora said the Whitney is an idea . . . never merely a building,” Weinberg said. “Thank you, Flora, for giving us this clarity, for trusting us to continue the dream of your grandmother.” The applause was overwhelming.

Sittings Editor: Phyllis Posnick
Hair: Bok-Hee Makeup: Sally Branka Production Design: Theresa Rivera for Mary Howard Studio


Hassler Whitney

Hassler Whitney's father was Edward Baldwin Whitney, a judge, and his mother was A Josepha Newcomb. Edward's father was William Dwight Whitney who was a linguist and one of the foremost Sanskrit scholars of his time, noted especially for his classic work, Sanskrit Grammar (1879) . Josepha's father was Simon Newcomb who has a biography in this archive. Certainly Hassler had two very famous grandfathers.

Whitney attended Yale University where he received his first degree in 1928 , then continued to undertake mathematical research at Harvard University from where his doctorate was awarded in 1932 . His doctorate was awarded for a dissertation The Coloring of Graphs written under Birkhoff's supervision. Whitney was a keen mountaineer all his life and he made a particularly famous climb while an undergraduate. His grandson James writes:-

Harvard made Whitney a full professor in 1946 and he held this professorship until he accepted an offer from the Institute for Advanced Study at Princeton of a professorship in 1952 . After Whitney and his wife were divorced he married Mary Barnett Garfield on 16 January 1955 they had two children, Sarah Newcomb Whitney and Emily Baldwin Whitney.

Banchoff, reviewing [ 2 ] , writes:-

Whitney's doctoral thesis was on graph theory, in particular making a major contribution to the four colour problem. Following this he published a number of papers on graph theory such as A theorem on graphs (1931) , Non-separable and planar graphs (1932) , Congruent graphs and the connectivity of graphs (1932) , The coloring of graphs (1932) , A numerical equivalent of the four color map problem (1937) .

Other work on algebraic varieties and integration theory was important. He published the book Geometric integration theory In 1957 which describes his work on the interactions between algebraic topology and the theory of integration. After an introduction, the chapters of the book are:-

This topic had been the subject of the lecture which Whitney gave to the International Congress of Mathematicians, held in Cambridge, Massachusetts in 1950 . His second book Complex analytic varieties was published in 1972 .

In addition to research at the frontiers of mathematical research, Whitney was also interested in mathematics teachings in schools. Zund writes [ 8 ] :-

Outside mathematical research and teaching mathematics Whitney contributed in many ways to his subject. He was chairman of the National Science Foundation mathematics panel from 1953 until 1956 . He was editor of the American Journal of Mathematics from 1944 to 1949 , then editor of Mathematical Reviews from 1949 until 1954 . He was honoured by being elected to the National Academy of Sciences ( United States ) in 1945 , and he was also elected to the Academy of Sciences ( Paris ) and the Swiss Mathematical Society. He was American Mathematical Society Colloquium Lecturer in 1946 and he was vice-president of the American Mathematical Society from 1948 to 1950 .

Ulam writing about Whitney said:-

Two years later he was awarded the Steele Prize.

After Whitney was divorced from his second wife he married Barbara Floyd Osterman on 8 February 1986 . He was nearly 79 years old at the time of his third marriage.


FOUND: A HISTORY OF HARVARD by PETER WHITNEY, 1793

Harvard is very fortunate to have had its own history documented by a scholar and historian, Henry S. Nourse in his book “History of Harvard, 1732 – 1893” which was commissioned by Warren Hapgood. Senare, Ida A. Harris updated Nourse’s history in her mansuscript “History of Harvard, 1850-1940“. (Her husband, Walter designed the crest for the Historical Society. They lived at 15 Old Littleton Road in the 1930 – 1940’s.) And finally, Robert C. Anderson wrote “Directions of a Town: A History of Harvard, Massachusetts” which brings the history up to date through to the 1970’s.

These three histories have been our only references for over a century. No other history of Harvard had ever been written that we knew of. Recently, a good friend John Zimmer brought Peter Whitney’s book to my attention. It is titled ‘Worcester County: America’s First Frontier’ which was written in 1793!

Reprinted in 1983, Blaine E. Taylor reviews Whitney’s work in an introduction:

“When Peter Whitney decided to record the story of every town in Worcester County he probably had no idea that his work would mark the beginning of a new way to write American history. Neither could he realize that his book would be one of the first to record the story of America’s [first] western frontier.

This history, a wonderfully detailed and stimulating document, has never received the attention it deserved, probably because it was so different from all historical writing up to that time. Whitney, despite the fact that he was a minister, simply reported the facts as he found them, without much interpretation, and without making any attempt to trace their theological or philosophical meanings. Every colonial history up to the time contained hundreds of pages of philosophical speculation and theological interpretation. Facts were often missing if they didn’t fit the author’s understanding of God’s plan. Events were emphasized if they seemed to be providential. For instance, Thomas Prince, for whom the town of Princeton was named, began his CHRONOLOGICAL HISTORY OF NEW ENGLAND with the creation of the world, and he died, many pages, volumes, and years later, before he reached the year 1631!”

So, Whitney’s history of Worcester County is a ‘first’… it was one of the first history books written in a modern manner. But more important to us in Harvard, is that Whitney’s book includes a very interesting history of our town. At times, he establishes the foundation for Nourse’s words that would be written a century later in 1894 and in other cases, he presents the detail that Nourse did not include in his history.

I transcribed Whitney’s history of Harvard by using our modern grammar and spelling of our English language. Written in the late 18th century, Peter Whitney’s English is of course the Old English of the colonial era. I did leave some colloquial wording where I felt it helped establish the period of the writing. Here is an excerpt from Peter Whitneys book which is his history of Harvard.


7 Fascinating Facts About Elvis Presley

1. Elvis had a twin.
On January 8, 1935, Elvis Aron (later spelled Aaron) Presley was born at his parents’ two-room house in East Tupelo, Mississippi, about 35 minutes after his identical twin brother, Jesse Garon, who was stillborn. The next day, Jesse was buried in an unmarked grave in nearby Priceville Cemetery.

Elvis, who spoke of his twin throughout his life, grew up an only child in a poor family. His father, Vernon, worked a series of odd jobs, and in 1938 was sentenced to three years in prison for forging a $4 check (he spent less than a year behind bars). In 1948, the Presleys moved from Tupelo to Memphis in search of better opportunities. There, Elvis attended Humes High School, where he failed a music class and was considered quiet and an outsider. He graduated in 1953, becoming the first member of his immediate family to earn a high school diploma. After graduation, he worked at a machinist shop and drove a truck before launching his music career with the July 1954 recording of “That’s All Right.”

2. Elvis bought Graceland when he was 22.
In 1957, Elvis shelled out $102,500 for Graceland, the Memphis mansion that served as his home base for two decades. Situated on nearly 14 acres, it was built in 1939 by Dr. Thomas Moore and his wife Ruth on land that once was part of a 500-acre farm dubbed Graceland in honor of the original owner’s daughter, Grace, who was Ruth Moore’s great-aunt. The Moores’ white-columned home also came to be known as Graceland, and when Elvis purchased the place he kept the name.

The entertainer made a number of updates to the property over the years, including the addition of music-themed iron entrance gates, a “jungle room” with an indoor waterfall and a racquetball building. After finding out President Lyndon Johnson enjoyed watching all three network news programs simultaneously, Elvis was inspired to have a wall of built-in TVs installed in his home. In 1982, five years after Elvis was found dead in a bathroom at Graceland, his ex-wife Priscilla Presley opened the estate to the public for tours. Some 600,000 fans now flock there each year. Elvis’ only child, Lisa Marie Presley, inherited Graceland when she turned 25 in 1993 and continues to operate it today.

In 2006, George W. Bush became the first sitting U.S. president to visit Graceland, when he traveled there with Japanese Prime Minister Junichiro Koizumi, a die-hard Elvis fan.

Elvis and Colonel Tom Parker (Credit: GAB Archive/Redferns)

3. Elvis’ controversial manager, Colonel Tom Parker, was a former carnival barker.
Born Andreas Cornelis van Kuijk in the Netherlands in 1909, Elvis’s future manager immigrated illegally to America as a young man, where he reinvented himself as Tom Parker and claimed to be from West Virginia (his true origins weren’t known publicly until the 1980s). He worked as a pitchman for traveling carnivals, followed by stints as dog catcher and pet cemetery founder, among other occupations, then managed the careers of several country music singers. In 1948, Parker finagled the honorary title of colonel from the governor of Louisiana and henceforth insisted on being referred to as the Colonel.

After learning about the up-and-coming Elvis in 1955, Parker negotiated the sale of the singer’s contract with tiny Sun Records to RCA, a major label, and officially took over as his manager in 1956. Under the Colonel’s guidance, Elvis shot to stardom: His first single for RCA, “Heartbreak Hotel,” released in 1956, became the first of his career to sell more than 1 million copies his debut album, 𠇎lvis Presley,” topped Billboard’s pop album chart and he made his big-screen debut in 1956’s “Love Me Tender.”

The portly, cigar-chomping Parker controlled Elvis’ career for the next two decades, helping him achieve enormous success while at the same time taking commissions of as much as 50 percent of the entertainer’s earnings and drawing criticism from observers that he was holding Elvis back creatively. Parker outlived his protégé by 20 years, dying in 1997 at age 87 in Las Vegas.

4. Elvis served in the Army after he was already famous.
In December 1957, Elvis, by then a major star, was drafted into the U.S. military. After receiving a short deferment so he could wrap up production on his film “King Creole,” the 23-year-old was inducted into the Army as a private on March 24, 1958, amidst major media coverage. Assigned to the Second Armored Division, he attended basic training at Fort Hood, Texas. That August, while still at Fort Hood, he was granted emergency leave to visit his beloved mother, who was in poor health. Gladys Presley passed away at age 46 on August 14, 1958. The following month, Elvis shipped out for an assignment with the Third Armored Division in Friedberg, West Germany, where he served as a jeep driver and continued to receive stacks of fan mail.

While in Germany, he lived off base with his father and grandmother Minnie Mae Presley. It was also during this time that Elvis met 14-year-old Priscilla Beaulieu, the daughter of a U.S. Air Force captain. (After a lengthy courtship, Elvis and Priscilla married in 1967 the couple divorced in 1973.) Elvis was honorably discharged from active duty in March 1960, having achieved the rank of sergeant. His first post-Army movie, “G.I. Blues,” was released that November of that same year. The film’s soundtrack spent 10 weeks at the top of the Billboard album music chart and remained on the chart for a total of 111 weeks, the longest of any album in Elvis’ career.

5. Elvis never performed outside of North America.
An estimated 40 percent of Elvis’ music sales have been outside the United States however, with the exception a handful of concerts he gave in Canada in 1957, he never performed on foreign soil. A number of sources have suggested that Elvis’ manager, Colonel Parker, turned down lucrative offers for the singer to perform abroad because Parker was an illegal immigrant and feared he wouldn’t be allowed back into the U.S. if he traveled overseas.

Elvis’ second appearance on “The Ed Sullivan Show,” October 26, 1956.

6. Elvis was burned in effigy after an appearance on “The Ed Sullivan Show.”
In the summer of 1956, Colonel Parker arranged a deal for Elvis to make three appearances on “The Ed Sullivan Show” for a then-whopping fee of $50,000. Although Sullivan previously had said he wouldn’t book the hip-swiveling, lip-curling singer on his family-oriented TV variety show, he relented after competitor Steve Allen featured Elvis on his show in July 1956 and clobbered Sullivan in the ratings. When Elvis made his first appearance on Sullivan’s program on September 9, 1956, 60 million people—more than 80 percent of the TV viewing audience—tuned in. (As it happened, Sullivan, who had been injured in a car accident that August, was unable to host the show.) After the singer made his second appearance in October, crowds in Nashville and St. Louis, outraged by the singer’s sexy performance and concerned that rock music would corrupt America’s teens, burned and hanged Elvis in effigy.


Travis History, Family Crest & Coats of Arms

The name Travis is from the ancient Anglo-Saxon tribes of Britain. The name was given to a person who was a person who collected a toll from travelers or merchants crossing a bridge. This common practice had the purpose of providing financial resources to maintain the upkeep of the bridge. The surname Travis is derived from the Old English words travers, travas, traves, och travis. These are all derived from the Old French nouns travers och traverse, which refer to the act of passing through a gate or crossing a river or bridge. [1]

Alternatively the name could have originated in Normandy at Trevieres, between Bayeux and Caen. "The name continued in Normandy, where Ranulph de Chnchamp, after 1138, assumed the name of Travers." [2]

"In the time of the Conqueror, Robert de Travers or d'Estrivers, Baron of Burgh-upon-Sands, married the daughter of Ranulph de Meschines, Lord of Cumberland, and the sister of Ranulph Bricasard, who succeeded his cousin Richard d'Abrincis as Earl of Chester in 1119. He received from his father-in-law the office of Hereditary Forester of Inglewood in fee, which passed through his only child, Ibria, to Ralph de Engayne. This forestership of Inglewood was so honourable, and gave so great command, that there is no wonder the family should wish by every means to set forth their claim to it" [3]

Uppsättning med 4 kaffemuggar och nyckelringar

$69.95 $48.95

Early Origins of the Travis family

The surname Travis was first found in Lancashire where they held a family seat from very ancient times, at Mount Travers, some say before the Norman Conquest in 1066.

The Manor of Skelmerdale in Lancashire proved to reveal some interesting details about the family. According to the Domesday Book, it was originally held by Uctred, who also held Dalton and Uplitherland. Later it was part of the forest fee, held by the Gernet family. "The first of them known to have held it, Vivian Gernet, gave Skelmersdale and other manors to Robert Travers these were held in 1212 by Henry Travers under Roger Gernet." [4] The manor passed on to the Lovels, but they lost it later after the forfeiture in 1487.

Other early records include Walter de Travers who was listed in Hodgson's History of Northumberland in 1219 and two listings in the Hundredorum Rolls of 1273: Hugh Travers in Lincolnshire and Nigel Travers in Buckinghamshire. Later the Yorkshire Poll Tax Rolls of 1379 listed Robertus Trauers. [5]

The township of Nateby was an early home to this distinguished family. "This township is said to have been in the tenure of the family of Travers, of Tulketh, so far back as the reign of Henry I. Laurence Travers, who lived soon after that reign, was succeeded by eleven generations, and Nateby appears in possession of William Travers in the reign of Elizabeth." [6]

Vapensköld och efternamnspaket

$24.95 $21.20

Early History of the Travis family

This web page shows only a small excerpt of our Travis research. Another 127 words (9 lines of text) covering the years 1590, 1578, 1614, 1609, 1614, 1548, 1635, 1594, 1598, 1525, 1522, 1532, 1770, 1834 and 1647 are included under the topic Early Travis History in all our PDF Extended History products and printed products wherever possible.

Unisex tröja med huva

Travis Spelling Variations

Sound was what guided spelling in the essentially pre-literate Middle Ages, so one person's name was often recorded under several variations during a single lifetime. Also, before the advent of the printing press and the first dictionaries, the English language was not standardized. Therefore, spelling variations were common, even among the names of the most literate people. Known variations of the Travis family name include Travers, Traverse, Travis, Traviss and others.

Early Notables of the Travis family (pre 1700)

Notables of this surname at this time include: Sir Henry Travers of Monkstown Castle whose daughter married the Viscount Baltinglass and Walter Travers (1548?-1635), an English Puritan theologian, chaplain to William Cecil, 1st Baron Burghley, Provost of Trinity College, Dublin from 1594.
Another 41 words (3 lines of text) are included under the topic Early Travis Notables in all our PDF Extended History products and printed products wherever possible.

Migration of the Travis family to Ireland

Some of the Travis family moved to Ireland, but this topic is not covered in this excerpt.
Another 137 words (10 lines of text) about their life in Ireland is included in all our PDF Extended History products and printed products wherever possible.

Travis migration +

Några av de första nybyggarna av detta efternamn var:

Travis Settlers in United States in the 17th Century
 • Walter Travis, who settled in Virginia in 1637
 • Edward Travis, who landed in Virginia in 1637 [7]
 • Walter Travis, who arrived in Virginia in 1638 [7]
 • Thomas Travis, who landed in Virginia in 1666 [7]
 • Daniel Travis, who landed in Boston, Massachusetts in 1680 [7]
 • . (Mer finns i alla våra PDF Extended History -produkter och tryckta produkter när det är möjligt.)
Travis Settlers in United States in the 18th Century
Travis Settlers in United States in the 19th Century
 • James Travis, aged 25, who arrived in St Louis, Missouri in 1847 [7]
 • Albert Travis, who settled in San Francisco, California in 1850
 • John Holland Travis, who settled in New Castle Co. Del. in 1856
 • Michael Travis, aged 40, who arrived in Mobile, Ala in 1867 [7]
 • Moses Travis, who landed in St Clair County, Illinois in 1872 [7]
 • . (Mer finns i alla våra PDF Extended History -produkter och tryckta produkter när det är möjligt.)

Travis migration to Australia +

Emigrationen till Australien följde de första flottorna av dömda, handlare och tidiga nybyggare. Tidiga invandrare inkluderar:

Travis Settlers in Australia in the 19th Century
 • Mr. James Travis, (b. 1817), aged 18, British Labourer born in Manchester who was convicted in Chester, England for 7 years for stealing clothing, transported aboard the "Asia" on 5th November 1835, arriving in Tasmania ( Van Diemen's Land)1836 [8]
 • Miss. Ann Travis, British Convict who was convicted in Manchester, England for 7 years, transported aboard the "Asia" on 9th March 1847, arriving in Tasmania ( Van Diemen's Land) [9]
 • Charlotte Travis, aged 17, a servant, who arrived in South Australia in 1854 aboard the ship "Taymouth Castle" [10]
 • Elizabeth Travis, aged 23, a housemaid, who arrived in South Australia in 1855 aboard the ship "Taymouth Castle" [11]

Travis migration to New Zealand +

Emigrationen till Nya Zeeland följde i de europeiska upptäcktsresande fotspår, som kapten Cook (1769-70): först kom sälare, valfångare, missionärer och handlare. År 1838 hade det brittiska Nya Zeelandska företaget börjat köpa mark från maori -stammarna och sälja det till nybyggare, och efter Waitangi -fördraget 1840 gav sig många brittiska familjer ut på den jobbiga sexmånadersresan från Storbritannien till Aotearoa för att börja ett nytt liv. Tidiga invandrare inkluderar:

Travis Settlers in New Zealand in the 19th Century
 • Mr. William Travis, (b. 1829), aged 27, British settler travelling from London aboard the ship "Joseph Fletcher" arriving in Lyttelton, Christchurch, South Island, New Zealand on 24th October 1856 [12]
 • Mrs. Sarah Travis, (b. 1833), aged 23, British settler travelling from London aboard the ship "Joseph Fletcher" arriving in Lyttelton, Christchurch, South Island, New Zealand on 24th October 1856 [12]
 • Mr. Edward Travis, (b. 1852), aged 4, British settler travelling from London aboard the ship "Joseph Fletcher" arriving in Lyttelton, Christchurch, South Island, New Zealand on 24th October 1856 [12]
 • Mr. William Travis, (b. 1853), aged 3, British settler travelling from London aboard the ship "Joseph Fletcher" arriving in Lyttelton, Christchurch, South Island, New Zealand on 24th October 1856 [12]
 • Miss Elizabeth Travis, (b. 1855), aged 1, British settler travelling from London aboard the ship "Joseph Fletcher" arriving in Lyttelton, Christchurch, South Island, New Zealand on 24th October 1856 [12]

Contemporary Notables of the name Travis (post 1700) +

 • George Travis (1741-1797), English divine, Archdeacon of Chester, only son of John Travis of Heyside, near Shaw, Lancashire
 • John Dean Travis (1940-2016), American politician, Louisiana State Representative (1984-2000)
 • Ryan Travis (b. 1989), American football fullback
 • Nancy Ann Travis (b. 1961), American actress, best known for her roles in films Three Men and a Baby (1987) and Three Men and a Little Lady (1990)
 • Debbie Travis (b. 1960), British television personality, self-taught interior decorator, and former fashion model, host of Debbie Travis' Facelift and Debbie Travis' Painted House
 • Michael Travis (b. 1993), South African footballer
 • Sergeant Richard Charles Travis VC, DCM, MM (1884-1918), New Zealand recipient of the Victoria Cross
 • William B. Travis (1809-1836), American Commander of the Texan forces at the Battle of the Alamo where he died
 • Scott Travis (b. 1961), American rock drummer, best known as the drummer for the English heavy metal band Judas Priest
 • Randy Travis (b. 1959), American country singer, who has sold over 25 million records, has 6 Grammy awards, 6 CMA awards, 9 ACM awards, 10 AMA awards, 7 Dove awards, and a star on the Hollywood Walk of Fame
 • . (Another 38 notables are available in all our PDF Extended History products and printed products wherever possible.)

Historic Events for the Travis family +

Arrow Air Flight 1285
 • Mr. Theodore Travis (b. 1953), American Sergeant from Niagara Falls, New York, USA who died in the crash [13]
Halifax Explosion
 • Mr. William  Travis (1867-1917), Canadian resident from Halifax, Nova Scotia, Canada who died in the explosion [14]
 • Mrs. Maude  Travis (1870-1917), Canadian resident from Halifax, Nova Scotia, Canada who died in the explosion [14]
 • Mr. Frederick Thomas  Travis (1896-1917), Canadian resident from Halifax, Nova Scotia, Canada who survived the explosion but later died due to injuries [14]
 • Master Albert E  Travis (1917-1917), Canadian resident from Halifax, Nova Scotia, Canada who died in the explosion [14]
 • Miss Irene  Travis (1906-1917), Canadian resident from Halifax, Nova Scotia, Canada who died in the explosion [14]

Relaterade berättelser +

The Travis Motto +

Mottoet var ursprungligen ett krigsrop eller slagord. Mottor började först visas med vapen under 1300- och 1400 -talen, men användes inte för allmänheten förrän på 1600 -talet. Således innehåller de äldsta vapnen i allmänhet inte ett motto. Mottor är sällan en del av beviljandet av vapen: Under de flesta heraldiska myndigheter är ett motto en valfri del av vapenskölden och kan läggas till eller ändras efter behag många familjer har valt att inte visa ett motto.

Motto: Nec temere nec timide
Översättning av mottot: Neither rashly nor timidly.


Titta på videon: ШОК!!! ПАРЕНЬ ПЕРЕПЕЛ Уитни Хьюстон,АМЕРИКА ИЩЕТ ТАЛАНТЫ!! Whitney Houstons I Have Nothing